Передпроектна стадія будівництва і проектування

Відповідно до Постанови ЦК КПРС і РМ СРСР від 28 травня 1969 р. «Про поліпшення проектно-кошторисної справи» рішення про проектування і будівництво нових підприємств і споруд приймаються виходячи зі схем розвитку і розміщення продуктивних сил, а по великих і складним підприємств і споруд також на основі техніко-економічних обгрунтувань (ТЕО), що підтверджують економічну доцільність і господарську необхідність будівництва цих об'єктів. Генеральна схема розміщення продуктивних сил СРСР являє собою передпланових документ, науково обгрунтовує раціональні територіальні пропорції розвитку народного господарства, розміщення галузей, спеціалізації і комплексного розвитку продуктивних сил союзних республік і економічних районів країни. Схеми розміщення розробляються по всіх галузях народного господарства, галузями промисловості і районам. У схемі розміщення галузі та територіальних схемах розвитку і розміщення продуктивних сил вирішується завдання раціонального розміщення виробництва основних видів продукції на тривалу перспективу. Територіальні схеми служать основою для розв'язання задачі розміщення конкретного підприємства галузі.

Практичне значення територіальних схем для проектування полягає в тому, що вони передбачають розміщення підприємств у пунктах з найбільш сприятливими умовами для їх розвитку. Одночасно визначаються зони і пункти, де не рекомендується розміщення тих чи інших підприємств (заповідники, зони відпочинку, гранична концентрація підприємств і т. д.). У схемах оптимізується розвиток окремих промислових вузлів і центрів на території району, що дає можливість проектним організаціям вже в первісних розрахунках включити велику кількість факторів оптимізації будівництва.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru