Перевитрати матеріалів у будівельній організації

У разі перевитрати матеріалів відповідальна особа (начальник дільниці, виконроб) зобов'язана дати письмове пояснення про його причини. За результатами розгляду на винного може бути накладено дисциплінарне та матеріальне стягнення. Тяжке порушення службового обов'язку, яке викликало великі втрати соціалістичної власності, може служити підставою для притягнення винного до кримінальної відповідальності. Однак боротьба за збереження соціалістичної власності повинна полягати не в покараннях, а в створенні системи організаційних і економічних чинників, що виключають можливість будь-яких непродуктивних втрат і вихованні будівельних колективів в дусі непримиренності до будь втрат загальнонародного надбання. Необхідність залучення первинних будівельних колективів – бригад до боротьби з втратами викликало до життя різноманітні форми матеріального стимулювання. У цьому зв'язку особливе значення має послідовне впровадження принципів бригадного госпрозрахунку.

Охорона будівельних об'єктів проводиться силами пожежно-сторожової служби, що складається в штаті будівельної організації (відомча охорона) або сторожами позавідомчої охорони на договірних засадах. Останнім часом в роботі позавідомчої охорони усе більше застосування знаходять сучасні технічні засоби пожежно-сторожової сигналізації. На великих об'єктах організовуються мобільні пости охорони, оснащені при необхідності засобами транспорту і радіозв'язком. При будь-яких формах охорони керівники будівельних об'єктів зобов'язані забезпечити персоналу пожежно-сторожової служби необхідні умови. Майданчик будівництва повинна бути огороджена, мати закриваються проїзди й проходи; нормальне освітлення; склади та інші приміщення повинні бути обладнані запірними пристроями; склади закритого зберігання і майстерні при передачі охороні слід пломбувати; про приймання-здачі робляться двосторонні записи в спеціальному журналі. Для охорони необхідно виділити відповідне приміщення, оснащене засобами сигналізації, зовнішнього зв'язку і т. д.

11 липня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru