Перша частина детальної розробки виробничого процесу металевих дверей

Перша частина детальної розробки виробничого процесу виготовлення типового представника технологічної групи, звана плануванням технологічного процесу, являє технологічне проектування виробничого процесу і включає складання послідовного переліку операцій, визначення по кожній операції режиму її виконання, необхідних типів устаткування, оснащення і кваліфікації робітників. Друга, заключна, частина розробки виробничого процесу, звана нормуванням технологічного процесу, містить необхідні розрахунки по визначенню трудомісткості і тривалості кожної операції, а також обсягів затрачуваних матеріалів і виробничої енергії. Сучасні металеві двері створюються на основі міцного каркаса, що дозволяє експлуатувати їх в перебігу довгих років. Саме тому всі обчислення, проведені на другій стадії технологічного процесу настільки важливі.

Планування технологічного процесу оформляється маршрутно-технологічними картами на складання та зварювання вузлів або секцій. У маршрутно-технологічної карти встановлений послідовний перелік операцій з виготовлення вузла або секції (типового представника), що закріплюються за певними типами устаткування або робочими місцями.

Форми маршрутно-технологічних карт не стандартизовані, тому в кожній галузі промисловості застосовують свої форми, загальний зміст яких залежить від ступеня деталізації технологічного процесу. Технологічний процес повинен відображати передові методи здійснення всіх операцій, враховувати можливий напрямок майбутнього розвитку цих методів, застосування механізованого і автоматизованого обладнання, швидко-налагоджувати оснащення, комплексно-механізованих потокових ліній складання і зварювання вузлів та секцій та ін Основна вимога до розробки технології складальних операцій полягає у виборі найбільш раціональної їх послідовності з використанням необхідних пристроїв і оснащення. При цьому повинні бути досягнуті:

а) точність складання, відповідна вимогам, зазначеним в кресленнях;

б) можлива найменша тривалість зборки секцій та вузлів;

в) максимальне полегшення умов праці і

г) безпеку робіт.

Сучасний стан розвитку науки про зварювання та зварювальної техніки дозволяє визначати розрахунковим шляхом оптимальні режими зварювання, властивості і міцність зварних з'єднань, значення зварювальних напруг в деформацій, а також технологічні способи щодо попередження пли зменшенню останніх 15 зварних конструкціях. Високий ступінь використання розрахункових методів при проектуванні науково обгрунтованої технології та механізації виготовлення зварних корпусних конструкцій забезпечує отримання основних показників якості зварних виробів, працездатності, точності та технологічності з одночасним зниженням трудомісткості і собівартості.

17 вересня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru