Підприємство, як складна система

Виходячи з положення визнання діалектики як методу пізнання явищ, предметів і процесів, питання організації управління економікою необхідно завжди розглядати в їх взаємозв'язку, як «… суми всіх господарських відносин, суми всього господарського обороту». По суті цей підхід є системним. Його сенс полягає в тому, що всяке підприємство або організація розглядаються як складна система, що складається з цілого ряду взаємопов'язаних підсистем. Сучасний системний метод є розвитком діалектичного вчення про причинний зв'язок стосовно вивчення проблем управління на основі досягнень сучасної науки.

Третім становищем, визначальним принцип науковості, є вибір при вирішенні завдань основного головної ланки. «Все мистецтво управління і політики,-писав В. І. Ленін, – полягає в тому, щоб своєчасно врахувати і знати, де зосередити свої головні сили і увагу». Науковість управління передбачає також використання сукупності досягнень сучасних наукових методів і технічних засобів при вирішенні конкретних виробничих питань. В. І. Ленін вказував на необхідність врахування своєрідності завдань кожного з періодів, своєрідності умов, в яких діє партія.

На нинішньому етапі в умовах науково-технічної революції незмірно зросли вимоги, що пред'являються до управління суспільством, і перш за все до управління народним господарством. Зростання ролі управління та уваги до проблем управління є об'єктивно закономірним процесом, наслідком інтенсивного зростання суспільного характеру виробництва. Сучасні масштаби виробництва, його складність і динамічність, поглиблення і розширення господарських зв'язків, лавиноподібне зростання інформації і роботи, пов'язаної з її переробкою, корінний поворот у бік якісних показників в розвитку економіки – пред'являють зростаючі вимоги до організації самого процесу управління. Необхідно привести у відповідність організацію, техніку і технологію управління сучасному рівню розвитку виробництва. Підвищення ефективності управлінської діяльності та зростання продуктивності праці в сфері управління стає самої невідкладним завданням. Разом з тим науково-технічний прогрес надав і можливості для її дозволу.

11 липня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru

MAXCACHE: 0.47MB/0.00208 sec