Підвищення ефективності проектних робіт

Підвищення ефективності проектних робіт досягається уніфікацією об'ємно-планувальних рішень, розробкою типових конструкцій і вузлів, складанням типових проектів підприємств, будівель і споруд, а також їх окремих секцій, ліній, вузлів, що дозволяє звести проектування конкретних об'єктів до вибору з ряду наявних проектів найбільш підходящого і здійснити порівняно нескладну прив'язку. За даними ЦНДІ промбудівлях за останні 10 років за рахунок типізації кількість розроблених нових листів креслень деталей і вузлів у проекті скоротилося з 80 до 10%. Будівництво в даний час має в своєму розпорядженні фондом типових проектів, що містить близько 8000 найменувань, у тому числі 2500 виробничих будівель і споруд, по 2200 проектів житлових будинків і громадських будівель та майже 800 об'єктів сільськогосподарського призначення. Багато з проектів виконані в декількох варіантах, що враховують місцеві умови будівництва: кліматичні, грунтові, необхідної потужності, з урахуванням номенклатури випущених конструкцій та ін

Крім типових проектів є більше 2000 альбомів робочих креслень типових вузлів і деталей, що дозволяє при розробці індивідуальних проектів обмежитися монтажної схеми з посиланнями на відповідні типові альбоми замість розроблення робочих креслень. Розмноження і поширення типових проектів ведеться в основному Центральним інститутом типового проектування (ЦІТП), а також проектними організаціями – розробниками. Рівень типізації будівництва в цілому по країні, вимірюваний процентним відношенням обсягу будівельно-монтажних робіт (БМР), виконаного із застосуванням типових проектів, до загального обсягу БМР на рік, становить близько 80%, причому за окремими видами будівництва він значно вище: житлове – 93 , 5%, сільськогосподарське – 94,3%, складські будівлі – 91,7%, громадські будівлі – 85,7%. У промисловому будівництві рівень типізації – 69,1%. Застосування типових проектів значно скорочує терміни впровадження досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і передової практики у виробництво.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru