Планувальна структура міста

Маючи схему зовнішніх джерел шуму міста та об'єкти захисту від нього (території мікрорайонів, лікарень, НДІ, парків та ін), можна більш раціонально і чітко, з урахуванням соціально-економічних завдань, вирішити планувальну структуру міста. Взаємне раціональне розміщення основних функціональних зон міста дозволяє значно послабити або повністю ліквідувати вплив багатьох джерел шуму – аеродромів, промислових і комунальних підприємств та ін Необхідно передбачати виділення галасливих об'єктів в спеціальні зони та їхню ізоляцію від сельбищної території за допомогою санітарно-захисних зон достатньої ширини. Остаточне уявлення про шумове режимі дають карти шуму житлових мікрорайонів та житлових районів. Розрахункові (еквівалентні) рівні звуку для їх побудови беруть зі схеми джерел шуму міста. Карта шуму житлового району включає:

– уточнену схему джерел шуму із зазначенням розрахункових рівнів шуму;

– карти шуму мікрорайонів та інших територій, що входять до складу житлового району;

– карту акустичного дискомфорту житлового району;

– основні містобудівні шляху щодо зниження шуму до нормативного рівня.

Схема джерел шуму на території житлового району являє собою не що інше, як викопіювання з карти шуму міста в більш великому масштабі (1:2000), остаточно скориговану і уточнену у відповідності з проектом детального планування житлового району. На цій стадії приймають принципові рішення поперечних профілів вулиць і доріг, розміщення екрануючих споруд, будівель-екранів житлового та нежитлового призначення, озеленення. Для існуючого міста карти шуму мікрорайонів дозволяють судити про існуючий шумовому режимі в житловій забудові, про зонах акустичного дискомфорту, про необхідність застосування заходів щодо зниження шуму і їх ефективності, про правильність розміщення майданчиків відпочинку на території мікрорайонів, стоянках і т. д.

Для знову проектованого міста та житлового району карти шуму мікрорайонів особливо цінні при співставленні різних варіантів його забудови, виборі оптимального (по шумовому режиму) рішення і т. д. Карта шуму мікрорайону є фактичним документом, що характеризує шумовий режим по периметру будівель, що, в свою чергу, дозволяє перейти до характеристики шуму всередині будівель (від зовнішніх джерел) – в спальнях і дитячих кімнатах, вітальнях і т. д. При розробці генерального плану мікрорайону можна передбачити створення оптимального і комфортного шумового режиму за допомогою відповідних типів житлових будинків, в тому числі і будівель-екранів, прийомів забудови магістральних вулиць і всього мікрорайону, екрануючих споруд, захисної озеленення і т. д.

11 липня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru