Планування з мережних графіками

В ході початкового планування здійснюється розробка обгрунтованого плану виконання всього комплексу будівельних і монтажних робіт та здача об'єкта в терміни, що не перевищують нормативні. Процес початкового планування включає: визначення обсягів і характеру робіт, встановлення кола організацій виконавців, видачу завдань на підготовку вихідної документації, призначення відповідальних виконавців, підготовку та подання відповідальними виконавцями вихідних даних для побудови і розрахунку мережного графіка будівництва об'єкта, комплексу. Ці дані включають: первинні мережеві графіки та картки-визначники робіт цих мережевих графіків; побудова загального мережевого графіка; розрахунок параметрів мережного графіка; приведення розрахункових параметрів мережного графіка у відповідність із заданими термінами будівництва і обмеженнями по різних видах ресурсів; розробку за розрахунковими даними мережного графіка плану на весь період будівництва та видачу планових завдань організаціям – учасникам будівництва та відповідним відповідальним виконавцям.

Оперативне управління ходом будівництва з мережних графіками починається з моменту доведення до кожного виконавця відповідних завдань початкового плану, складеного на основі мережевого графіка, і закінчується зі здачею об'єкта в експлуатацію. Завданням оперативного управління із застосуванням методів СПУ є: цілеспрямований і систематичний контроль за ходом виконання робіт; аналіз виявлених розбіжностей між плановими та фактичними результатами робіт, моделювання можливих майбутніх ситуацій і вироблення рішень, що забезпечують своєчасне та дострокове виконання плану.

Процес оперативного управління складається з ряду послідовних процедур, які виконуються з прийнятою періодичністю-добу, тиждень, декада, місяць і включають: 1) оцінку відповідальними виконавцями фактичного стану робіт та підготовку відповідної оперативної інформації у встановленій формі; 2) передачу цієї інформації; 3) систематизацію оперативної інформації від усіх відповідальних виконавців, які працюють на об'єкті, комплексі, і внесення за даними цієї інформації відповідних змін до сітьовий графік; 4) розрахунок параметрів мережного графіка з урахуванням змін за даними оперативної інформації; 5) аналіз фактичного стану будівництва за даними розрахунку; 6) формування та розрахункове моделювання можливих варіантів виконання робіт на наступний період будівництва, аналіз і оцінка цих варіантів, вибір варіанта, що забезпечує найбільш раціональне виконання встановленого терміну будівництва; 7) уточнення планових завдань на основі обраного варіанта виконання робіт і видачу таких завдань відповідальним виконавцям.

Оперативна інформація представляється всіма відповідальними виконавцями за єдиною формою, а періодичність її залежить від складності та обсягів будівельно-монтажних робіт, від кількості організацій-учасників, періоду будівництва, засобів передачі та обробки інформації. Система оперативної інформації будується так, щоб максимально скоротити час за весь цикл від моменту складання інформації відповідальними виконавцями до отримання ними уточнених планових завдань.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru

MAXCACHE: 0.48MB/0.00067 sec