Побудова мережного графіка в масштабі часу

Для розрахунку параметрів сітьовий графік будують у вигляді не масштабної моделі. Однак після того як графік розрахований, виникає потреба представити його в більш наочній та звичній формі, доступної для використання на будь-якому рівні управління, тобто в масштабі часу. Вибірку переліку робіт по ділянках мережі для окремих виконавців і коректування графіка також легко виробляти, якщо графік виконаний в масштабі часу. Переклад безмасштабного графіка на масштаб може бути виконаний або при збереженні мережевого методу побудови графіка шляхом перерисовування його в масштабі часу після розрахунку, або перекладом мережного графіка в лінійний графік (лінійну діаграму).

По горизонталі так само, як це робиться в будь-якому лінійному графіку, проставляють дати робіт. Краще календарну лінійку виконувати подвійний, з показом на одній сходинці порядкових робочих днів (змін, годин і т. д.), а на іншій – прив'язку робочих дат до календарних. Тривалість роботи визначають горизонтальною проекцією стрілки – роботи, а шлях – їх сумою. Масштабний графік будують майже завжди по ранніх термінах. Графік може виконуватися з такою ж лівою частиною, що містить всі необхідні розрахунки, як і лінійний календарний графік. Коли у вихідних матеріалах є звичайний лінійний графік, мережевий графік в масштабі часу може служити перехідною формою до мережевої безмасштабной моделі. Така «перехідна» форма графіка сприяє більш уважному аналізу взаємозалежності робіт. Крім того, графік з позначеними зв'язками володіє переконливістю, у процесі його складання і використання відбувається навчання широкого кола учасників будівництва основам мережевого планування і, нарешті, долається психологічний бар'єр – основна перешкода в оволодінні всяким новим методом.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru