Поняття про визначальний механізмі руйнування

Принцип роботи разрушающихся теплозахисних систем характеризується втратою поверхневого шару (або розкладанням однієї з компонент матеріалу) заради збереження сприятливого теплового режиму внутрішніх шарів і самої конструкції, що захищається. Руйнування поверхневого шару відбувається в результаті різних фізико-хімічних перетворень під впливом підводяться до поверхні конвективних і радіаційних теплових потоків, дифузійних потоків хімічно активних компонент, а також під дією сил тиску і тертя. Хімічні реакції можуть протікати як за участю компонент набігаючого потоку, так і незалежно від них. Крім того, на поверхні теплозахисного покриття під дією внутрішнього тиску або зовнішніх сил, а також внаслідок термічних напружень може мати місце ерозія – механічний винесення у вигляді окремих частинок.

Використання разрушающихся теплозахисних систем має істотні переваги перед іншими способами теплового захисту. Головне з них полягає в саморегулюванні процесу, тобто у зміні масової витрати матеріалу покриття при зміні теплового навантаження. Процеси руйнування супроводжуються фазовими і хімічними перетвореннями, а також вдувом в набігаючий потік продуктів руйнування. Завдяки цим факторам зазначений тип покриттів істотно перевершує по ефективності системи, що працюють на принципі поглинання тепла. Руйнуються теплозахисні покриття застосовуються переважно в області інтенсивних або різко змінюються теплових навантажень на поверхні тіла. Найбільш поширені руйнуються теплозахисні матеріали являють собою, як правило, складні композиції, причому окремі їх складові володіють різною термохімічної стійкістю при заданих умовах зовнішнього обтікання. Іншими словами, кожна складова композиційного матеріалу мала би свою температуру і швидкість руйнування. При зміні зовнішніх умов закони зміни температури руйнування або швидкості виносу маси у кожної з компонент виявилися б строго індивідуальними.

11 липня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru