Порядок реакції

Сума показників ступенів при концентраціях в законі діючих мас називається порядком реакції. У хімічній кінетиці показники при концентраціях можуть не відповідати стехіометричним коефіцієнтам, тобто числу молекул даної речовини, що беруть участь в реакції. Більш того, вони можуть бути дробовими, що вказує на складний механізм реакції, що протікає в декілька елементарних стадій, для кожної з яких ступінь при концентраціях строго відповідає стехіометричним коефіцієнтам.

Додаткова інформація: сучасні компанії часто залучають для розробки проектів дизайнерів з боку, щоб створити неповторні колекції. Подібна співпраця з дизайнерами приносить свої плоди обом сторонам, адже вдячні клієнти з радістю набувають вподобані моделі.

Реакція має нульовий порядок, якщо її швидкість не залежить від концентрацій беруть участь у ній речовин. Реакцією першого порядку називається реакція, швидкість якої пропорційна концентрації тільки одного з реагуючих речовин. Реакції другого порядку можливі двох типів: у першому швидкість пропорційна квадрату концентрації єдиного реагує речовини, у другому – твору перших ступенів концентрацій двох різних речовин. При гетерогенній деструкції, що протікає з виділенням газоподібних продуктів, які дифундують із зони реакції до зовнішньої поверхні матеріалу, а потім десорбується у зовнішнє середовище, швидкість розкладання буде визначатися швидкостями трьох процесів: швидкістю хімічної реакції; швидкістю відводу газоподібних продуктів із зони реакції і швидкістю їх десорбції з зовнішньої поверхні.

Швидкість процесу в цілому завжди визначається найбільш повільними його стадіями, при невисоких тисках десорбція газу відбувається набагато швидше, ніж два перших процесу, тобто швидкість розкладання буде визначатися швидкістю власне хімічної реакції і швидкістю дифузії газоподібних продуктів усередині матеріалу. У тому випадку, якщо лімітуючою стадією процесу є дифузія, удавана кінетика реакції буде описуватися рівняннями дифузії і, отже, не буде відображати швидкості власне хімічної реакції. У цьому випадку говорять, що процес протікає в дифузійній області. Найчастіше він описується рівнянням реакції першого порядку, так як швидкість дифузії прямо пропорційна концентрації речовини в обсязі. В дифузійній області кінетика процесу не має нічого спільного з істинною кінетикою гетерогенних хімічних реакцій.

25 вересня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru