Порядок розробки та етапи застосування сітьових графіків

Перш ніж приступити безпосередньо до складання мережного графіка, треба ретельно вивчити технологію і організацію будівництва проектованого об'єкта. Досвід показує, що саме недостатнє знання питань технології і організації є основною причиною, що викликає утруднення в роботі і породжує помилки при побудові мережі.

Вихідними даними для розробки первинних сіткових графіків, що охоплюють сферу робіт кожного відповідального виконавця на споруджуваному об'єкті, є: технічна документація-робочі креслення, кошториси, проекти виконання робіт, технологічні карти і т. п.; дані про технології та організації будівництва аналогічних об'єктів; дані про поставку конструкцій, деталей, виробів, устаткування, що монтується; дані про склад бригад, типах машин і устаткування та інших ресурсах, які планується використати на даному об'єкті; чинні нормативні документи – БНіП, ЕНіР, інструкції та вказівки по виробництву і прийманню будівельних спеціальних і монтажних робіт; калькуляції трудових витрат і заробітної плати; дані про фактичну продуктивності праці, досягнутої при виконанні різних видів робіт.

Складання графіка передує заповнення картки-визначника робіт, що є вихідним документом для складання мережевої моделі.

Заповнюється картка-визначник робіт з найменування робіт і одиниці виміру, які записують у відповідності з текстом нормативного джерела (СНиПом, ЕНіР, ВНІРО, укрупненими показниками). Можна спочатку зробити лінійний графік, на ньому розібратися в загальній послідовності робіт, потім по етапах, як це показано на рис. 1.48, перейти до мережевої моделі. Такий шлях більш трудомісткий, ніж безпосередня побудова мережі, але методично простіше і надійніше. У тому і іншому випадку загальна послідовність складання графіка однакова.

Зобразивши основні роботи суцільними лініями по горизонталі «під лінійку», позначають кружками початкові і кінцеві події. Потім пунктирними стрілками показують зв'язок між роботами. Побудовану таким чином модель треба проаналізувати з точки зору технологічної та з урахуванням правил топології мережі. При цьому можуть з'явитися додаткові роботи або, навпаки, частина подій і зв'язків виявляться зайвими. Всі ці зміни вносять у картку-визначник. Після цього слід перекреслити мережу начисто, надавши їй кращий зовнішній вигляд. Залишається оформити мережу, тобто пронумерувати події, зробити необхідні написи і записати коди робіт в гр. 4 картки-визначника робіт. Після побудови графіка проводиться розрахунок. Спосіб розрахунку визначається завданням. При необхідності проводять роботи по коректуванню графіка і будують епюри.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru