Потоковий метод

Для потокового методу характерні такі риси: розчленовування роботи на складові процеси у відповідності зі спеціальністю та кваліфікацією виконавців; розчленування фронту робіт на окремі ділянки для створення найбільш сприятливих умов робіт окремим виконавцям і максимальне поєднання процесів в часі. Потоковий метод забезпечує рівномірність споживання ресурсів і ритмічність випуску готової продукції (в даному прикладі будинків). Потокова організація створює в свою чергу сприятливі умови для роботи організацій-суміжників: підрядних організацій, заводів-постачальників, транспорту, постачальницьких органів. Поточний метод є науковим методом організації будівельного виробництва, основними на однаковості технологічних процесів будівництва та безперервності виробництва робіт. Організація потокового виробництва в будівництві передбачає:

– виявлення об'єктів близьких між собою за об'ємно-планувальних та конструктивних рішень, технології їх зведення;

– розчленування процесу зведення об'єктів на окремі роботи переважно рівні і кратні по трудомісткості;

– встановлення доцільної послідовності виконання робіт і з'єднання взаємопов'язаних робіт у загальний сукупний процес і їх синхронізація, чим досягається безперервність будівельного виробництва;

– закріплення окремих видів робіт за певними бригадами робітників, встановлення послідовності включення в потік окремих об'єктів і руху бригад в процесі виконання робіт на окремих об'єктах;

– розрахунок основних параметрів потоку з урахуванням забезпечення одночасності, суміщення виконання більшості робіт та узгодженості між тривалістю виконання окремих видів робіт і числом провідних машин і робочих бригад;

– розрахунок послідовності переходу провідних будівельних машин і бригад робітників з об'єкта на об'єкт з урахуванням дотримання запланованого ритму будівництва.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru

MAXCACHE: 0.47MB/0.00106 sec