Потреба в гаражах і стоянках

Потреба в гаражах і стоянках пов'язана в першу чергу зі ступенем автомобілізації. Однак у конкретних природно-кліматичних, соціально-демографічних, містобудівних умовах використання індивідуальних автомобілів може придбати свою специфіку. Це в першу чергу відноситься до таких параметрів, як частота і цільова структура поїздок, їх дальність, сезонна нерівномірність і т. п. Для кількох міст однаковий ступінь автомобілізації не тотожна однаковою мірою гостроти проблеми, пов'язаної з використанням індивідуальних автомобілів, у тому числі з потребою в побудованих гаражах, а особливо в будівництві стоянок. Тому ці завдання не можуть бути правильно вирішені без з'ясування ролі індивідуального автомобіля в системі пересувань населення в кожному конкретному випадку.

Навіть на житлових вулицях діти, вибігають на проїжджу частину, стають жертвами ДТП. Небезпечно також раптове відкриття дверей автомобіля. Це може стати причиною падіння, забиття або поранення проходять пішоходів, які їдуть велосипедистів. Існують три основних способи пересувань населення: пішки, громадським транспортом, індивідуальним транспортом (автомобіль, мотоцикл, моторолер, велосипед).

Будівельники й архітектори, в умовах переважання громадського транспорту зазвичай оперують даними про просторових пересуваннях не окремої людини, а територіальних або іншого роду груп населення. Для них на основі натурних обстежень визначаються статистичні розподіли ймовірностей пішохідного пересування.

Імовірність пішохідного пересування тісно пов'язана з величиною міста. Чим більше місто, тим більше просторова роз'єднаність і різнорідність об'єктів тяжіння населення.

Співвідношення двох альтернативних способів реалізації пересувань залежить, крім згаданих чинників, від загальної розвиненості пасажирської транспортної системи та окремих видів транспорту. Ця залежність двостороння – ступінь розвитку транспортної системи відповідає потребам у пасажиро-перевезеннях, а вибір способу пересування «на транспорті» відповідає рівню надання такої можливості.

28 березня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru