ППР на складний промисловий об’єкт

ППР складається з трьох основних видів технологічних документів: графіків (календарних планів), будгенпланом і технологічних карт. В залежності від величини, призначення і складності об'єкта проект може містити неоднакове поєднання цих документів з різним ступенем деталізації. Обсяги робіт у ППР визначають за робочими кресленнями, специфікаціями і кошторисам, розрахунок всіх видів ресурсів ведуть по виробничим нормам. ППР на складний промисловий об'єкт включає:

– комплексний сітьовий графік або календарний план виконання робіт по об'єкту;

– графік поставки будівельних конструкцій, деталей, напівфабрикатів, матеріалів і устаткування;

– зведений графік потреби в робочих кадрах і основних будівельних машинах;

– будівельний генеральний план об'єкта або пускового комплексу;

– баланс земляних мас;

– технологічні карти на складні роботи та роботи, що виконуються новими методами, що не одержали широкого поширення, на інші роботи – схеми організації робіт з описом послідовності і методів виконання робіт, з підрахунком потрібних витрат праці і машин стосовно до ЕНіР;

– для особливо складних по виконанню видів робіт взамін технологічних карт та схем виробництва робіт можуть складатися окремі розділи ППР за видами робіт (монтаж збірних конструкцій, санітарно-технічні роботи, монтаж устаткування і т. д.);

– робочі креслення типових тимчасових споруд, з позначенням номерів використовуваних проектів та місць їх отримання;

– рішення з охорони праці, що вимагають проектної розробки (зміцнення земляних виїмок, тимчасового зміцнення монтованих конструкцій і т. п.);

– коротку пояснювальну записку, яка містить необхідні обгрунтування прийнятих основних рішень і методів виконання робіт, умови виконання робіт в зимовий час, розрахунки потреби в ресурсах і техніко-економічні показники.

ППР на підготовчі роботи в основному виконують у тій же номенклатурі, що і для основних робіт, але в меншому обсязі. Для технічно нескладних об'єктів ППР містить тільки календарний план, стройгенплан і коротку пояснювальну записку. Для всіх об'єктів, що будуються за типовими проектами, в комплект документів включаються прив'язані до місцевих умов типові ППР. ППР для об'єктів житлово-цивільного будівництва на підготовчий період не відрізняється за складом від аналогічного проекту для промислового будівництва. У разі монтажу конструкцій безпосередньо з транспортних засобів при проектуванні робіт на основний період додатково складають монтажно-транспортний графік. При будівництві комплексу будівель розробляють зведені потокові графіки на весь обсяг будівництва і ряд документів, що вирішують питання виробництва общеквартальних робіт: технологічні карти на вертикальне планування, улаштування комунікацій, доріг та благоустрій.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru