Права та пільги винахідників і раціоналізаторів

Права та пільги винахідників і раціоналізаторів передбачені законодавством. Перш за все це право авторства на винахід або раціоналізаторську пропозицію та участь у роботі по його впровадженню. З авторського права випливає право на винагороду і ряд матеріальних пільг. За винахід встановлено винагороду в розмірі 2% від суми економії, отриманої в кожному календарному році використання протягом 5 років у межах 20 000 руб. За раціоналізаторську пропозицію розмір винагороди визначається в залежності від суми річної економії, одержуваної в першому році використання (максимум – 5000 руб., Мінімум-10 руб.). Якщо у другому році обсяг використання пропозиції зростає, то провадиться доплата в межах 5000 крб., Виходячи з максимального обсягу використання, досягнутого у другому році. Якщо пропозиція не дає прямої економії в грошовому вираженні, але покращує умови праці, техніку безпеки, якість продукції і т. д., то керівництво має право встановлювати розмір премії в межах мінімуму – максимуму.

Крім матеріальних широко застосовуються моральні стимули. За особливо видатні відкриття і винаходи, за великі досягнення в області раціоналізації виробництва і новаторства їх автори представляються до нагородження Ленінської і Державних премій, орденами і медалями РФ. Встановлені спеціальні республіканські Почесні звання заслуженого винахідника з видачею золотого нагрудного знака і заслуженого раціоналізатора з видачею срібного нагрудного знака.

Щоб прискорити впровадження у виробництво прийнятих пропозицій, передбачається для заохочення осіб, які сприяють впровадженню, спеціальний фонд за рахунок відрахувань 1,5% суми економії, отриманої в першому році використання винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Премії за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій виплачуються тільки за сприяння впровадженню конкретних пропозицій: розробку і виявлення технічних рішень, оформлення і захист заявок, виконання технічних розрахунків, участь у розробці технічної документації, в лабораторних і виробничих дослідженнях, у виготовленні та випробуванні зразків; участь в організації виробництва по впровадженню пропозицій; здійснення заходів щодо дострокового впровадження; прояв ініціативи у використанні пропозицій, застосовуваних в інших організаціях або опублікованих у пресі.

11 липня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru