Претензійний порядок вирішення спору на підприємстві

Претензійний порядок вирішення спору означає, що жодна справа не приймається до розгляду, якщо заявник (позивач) не представив доказів, що спроби взаємного врегулювання спору не принесли успіху і претензії були пред'явлені відповідачу і їм відхилені. Звідси всю роботу, проведену в будівельних організаціях по підготовці матеріалів, пов'язаних з майновими суперечками, розгляд їх з відповідачем і оформлення їх у необхідних випадках для передачі в арбітраж, називають претензійної.

Однак при врегулюванні розбіжностей не повинно мати місце взаємної амністії. Застосування майнових санкцій не тільки право, але й обов'язок підприємств перед державою. Взаємне амністування підприємств, які не виконують завдання і зобов'язання, відбувається фактично за рахунок держави, на шкоду народному господарству. Звідси наступна характерна риса в роботі арбітражних органів – активний характер їхнього ставлення до господарським органам, що знайшло відображення у чинному положенні про арбітраж. Органи арбітражу в межах своєї компетенції має право ініціативно почати справу про порушення планової чи договірної дисципліни, вони можуть попередити керівника про порушення, що мають місце у ввіреній йому організації. Керівники зобов'язані повідомити в арбітраж про вжиті заходи. В окремих випадках арбітр має право направити матеріал про порушення для накладання на винних дисциплінарних заходів стягнення або притягнення до кримінальної відповідальності. Арбітраж складається при органі управління, який керує його діяльністю і вправі змінити або скасувати прийняте ним рішення. Спори в арбітражі розглядаються за позовними заявами зацікавлених сторін або їх вищестоящих органів. Однак, як зазначалося вище, арбітраж може за наявності відповідних даних за своєю ініціативою розглянути спірне питання.

Виконання рішень арбітражу лежить на обов'язки сторін, які повинні виконати його без зовнішнього примусу. Якщо цього не відбувається, то арбітр видає наказ про примусове виконання рішення з одночасним стягненням штрафу. Стягнення грошових коштів приводиться у виконання через банк. Арбітражне розгляд господарських спорів передбачає систематичну роботу по підготовці претензійних матеріалів. Кваліфіковано таку роботу може виконати лише компетентна в правових питаннях юридична служба підприємств. Юридична служба підприємства. У Постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів РФ від 23 грудня 1970 р. «Про поліпшення правової роботи в народному господарстві» намічені шляхи покращення роботи юридичних служб та визначено завдання юристів в економіці. У відповідності з цим постановою видані відомчі положення про структуру юридичних служб на підприємствах.

11 липня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru

MAXCACHE: 0.48MB/0.00084 sec