Принцип науковості

В умовах прискореного розвитку сучасної науково-технічної революції велике значення набуває принцип науковості, що складає базу всієї управлінської діяльності. Кібернетика як наука, що вивчає найбільш загальні закономірності управління в живій природі і суспільстві, не є єдиною науковою основою управління. Процес управління не можна вивчати відірвано від конкретної соціально-економічної формації, від конкретного типу виробничих відносин – управління необхідно дослідити на основі узагальнення даних всіх наук, що вивчають систему суспільного виробництва. Науковість управління в минулому столітті пов'язували з положеннями різних наук, вимагали враховувати в практичній роботі філософію і політекономію, право і психологію, з питань управління запитували думку інженерів і писав про особливу науці управління. Принцип науковості, що складає базу всієї управлінської діяльності, набуває великого значення в умовах прискореного розвитку сучасної науково-технічної революції.

Управління виробництвом має будуватися на базі єдності теорії і практики. У минулому столітті розроблялися певні положення наукового підходу до вирішення питань, які необхідно використовувати в управлінні виробництвом. Першим з них є положення про те, що при вирішенні будь-яких практичних завдань необхідно виходити, перш за все із загальних принципових позицій. Науковість підходу до проблем управління полягає у визнанні марксистсько-ленінського вчення в якості методологічної основи вивчення теорії управління.

11 липня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru