Припиненням права власності на покинути дільницю

Припиненням права власності на покинути дільницю

Петушінському районний трибунал Володимирський області – 2010.04.01 Рішення про вилучення земельної ділянки та передачі її у власність некомерційного приятельства

Праворуч 2-/10г.

Р І Ш Е Н

Ім'ям Руської Федерації

1 квітня 2010

м. Півні

Петушінському районний трибунал Володимирський області у складі: Голова Д.В. Яковлевої, при секретарі судового Засідання М.В. Смирнової, з роллю представник позивача – голова СНТ «І» Б., діючої на підставі протоколу і статуту СНТ «І»; представник відповідача – адвоката Абрамової Ю.Ю. за ордером № 002013 від 01 квітня 2010 року (Свідоцтво № 214); розглянувши у відкриту судновому засіданні Громадянської впоратися з позовом садівнічого некомерційного приятельства «І» Петушінському районі до С про вилучення земельної ділянки та передачі її у власність некомерційного приятельства «І»,

О С Т А Н О В И В:

С. є власником земельної ділянки площею 800 кв.м., розміщеного в садівнічому некомерційному товаристві «І», виділених для садівніцтва постановив Глави адміністрації Петушінському районі від ** .12.19 ** року № **., Прописаних у квартирі в Єлабузі.

СНТ «І» направила до суду із віщеназванім позовом до відповідача, в обгрунтуванні Якого вказало, що спірний земляний ділянка відповідачу БУВ виділених в натурі і з моменту Надання даної земельної ділянки відповідач на ньому не з'являлися, НЕ оплачувала членські та мотивовані внеску, земляний ділянка НЕ обробляла, будівлі на ньому НЕ зводіла. У підсумку чого земляний ділянка прийшов в покинутій стані, що погано позначається на стані суміжних ділянок, Володарі яких зобов'язані нести Додаткові речові витрати. Показує, що СНТ багаторазової робіліся заходів до розшуку власника земельної ділянки, яким встановлено, що відповідач не проживає за останнім місцем проживання Більше 10 років, змінила Прізвище на Г, на місцевості Петушінському районі НЕ зареєстрований і не проживає. Загальна Зборів членів СНТ «І» від 19.05.2007 року С. Була виключена з членів СНТ. Показує, що у відповідність до чинного законодавства власник земельної ділянки може буті позбавлений права власності за умисне або систематичність Порушення, передбачені земельним законодавством.

Позивач просити закінчити право власності С. на земельну ділянку, що знаходиться за адресою: СНТ «І» Петушінському районі, ділянка № ***, і Видалити у відповідача назв земляний ділянка, Визнати за СНТ «І» право власності на позначений земляний ділянка площею 901 кв.м., з кадастровим номером 33:13:070114:120, з дозволеного Впровадження – для садівніцтва, що належите до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення.

Представіті позивача – СНТ «І» – Б., що діє на підставі протоколу і статуту СНТ «І» у судовому засіданні підтрімала заявлені вимоги з підстав, позначених в позові, просила Його задовольніті.

Представник відповідача С., Місце проживання якого НЕ зрозуміло, Залучення до участі у справі в порядку ст. 50 ЦПК РФ, юрист Абрамова Ю.Ю. в судовому засіданні просила прийняті Рішення на розсуд суду.

Третя особа – Управління федеральної служби державної реєстрації, кадастру і картографії по Володимирський області Петушінському відділ у судів Засідання власного представник не направило. У письмовій заяві представник за довіреністю С. просила розглянуті дяни штатському впоратися без її ролі на підставі п. 5 ст. 167 ЦПК РФ, Рішення Суперечка Залишаюсь на розсуд суду. Письмовий заяву зображення до матеріалів справи (а.с. 97).

Третя особа – адміністрація Петушінському районі, будучи належним чином повідомленої про дні слухання справи, у судів Засідання власного представник не направила, роз'яснення обставин поважності неявки представник суду не представила, у зв'язку з чим, праворуч розглянуто у відсутності представник даного третьої особини.

Раніше в судовому засіданні представник третьої особи – адміністрації Петушінському районі С., діє за дорученням, при вінесенні Рішення покладався на розсуд суду.

Вислухавши ОСІБ, беруть участь у справі, показання очевидців Г. та Е., дослід Листи матеріали справи, суд приходити до Подальша.

У силу ст. 25,26 Земляного Кодексу РФ права на земельні ділянки вінікають з підстав, встановлених штатському законодавством, федеральними законами, і підлягають державній реєстрації в узгодженні з Федеральним законом «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним». До числа таких підстав ст. 8 ДК РФ віднесені, а саме, договори і Інші угіддя, активні муніципальних органів та органів місцевого самоврядування, Судові Рішення.

З представленої суду копії Свідоцтва про право власності на землю № ВЛ-***, виданє ** .12.19 ** року на підставі постанови Глави адміністрації Петушінському районі від ** .12.19 ** року № ***, віплівае, що С. надані для садівніцтва земляний ділянка № *** площею 800 кв.м., розташованої в садовому товаристві «І» (л.д.10).

Згідно з повідомленням Управління Федеральної реєстраційної служби по Володимирський області від ** .04.20 ** року № **** запису про реєстрацію прав на вищевказаній об'єкт в Єдиному муніципальному реєстрі прав відсутні. (Л.д.11)

У відповідності зі ст. 42 ЗК РФ Власники земляних ділянок повинні: Використовувати земельну ділянку у відповідність до їх цільовим призначенням і пріналежністю до тієї чи іншої категорії земель і дозволеного Впровадження методами, НЕ повінню завдавати шкоди навколишньому середовищу, в тому числі землі Як природного об'єкта; виробляти заходи з охорони земель , лісів, водних об'єктів та інших природних ресурсів; вчасно проводитися Платежі за землю; Дотримуватися при Використання земляних ділянок вимоги містобудівних регламентів, лад, екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших правил, нормативи, не допускати забруднення, захаращення, деградацію і погіршення родючості грунтів на землях відповідних категорій.

Подібні положення містяться у ч. 2 ст. 19 Федерального закону від 15.04.1998 року № 66-ФЗ «Про садівнічіх, ГОРОДНИЦЬКИЙ смакоту громадян», також п. 4.2. Статуту СНТ «І» Петушінському районі (л.д.22)

Зі свідчень, допітаніх в судновому засіданні очевидців Г. та Е., віплівае, що вони є володарями примикають З З земляних ділянок з 1992 року і з 1998 року відповідно, приїжджають Раз на рік. Розтлумачили, що на даній ділянці Ніхто ніколи не виникало, будівлі на ньому Є, ділянка НЕ обробляється, заріс деревами і бур'янах, що робить пожежонебезпечних ситуацію

З представлених суду матеріалів віплівае, що СНТ «І» вживалися заходи до розшуку С., і встановила, що С. змінила в 1994 Прізвище на Г, більше 10 років НЕ зареєстрований і не проживає на території Петушінському районі (л.д.12- 13 63-64).

Рішенням загальних зборів СНТ «І» Що 19 травня 2007 С. Була виключена з членів СНТ за систематичністю НЕ сплати вмотивованою та членських внесків, через не освоєння виділених їй земляного ділянки (л.д.17-18).

Зі змісту представлених суду для Оглядова матеріали перевірки № Б-17 видно, що проведені заходи щодо розшуку З результатів не дали.

У силу ч. 2 ст. 47 ст. Федерального закону від 15.04.1998 року № 66-ФЗ «Про садівнічіх, ГОРОДНИЦЬКИЙ смакоту громадян» садівник, Городник або дачник може буті позбавлений прав власності, земляного ділянки по Умисне або систематичність Порушення, передбачені земельним законодавством.

У відповідності зі ст. 44 Земляного Кодексу України право власності на земельну ділянку припиняється при відчуженні власником свого земляного ділянки іншим особам, відмову власника від права власності на земельну ділянку, в силу примусового вилучення у власника його земельної ділянки в порядку, встановленому штатському законодавством.

У силу ст. 285. ГК РФ земляний ділянка може буті вилучення у власника, якщо впровадження ділянки здійснюється з грубим порушенням правил раціонального використання землі, встановлених земельним законодавством, а саме, якщо ділянка використовуеться не в узгодженні з його цільовим призначенням або його впровадження створювати до істотного зниження родючості сільськогосподарських земель або значного погіршення екологічної обстановки.

Таким макаром, в судовому засіданні встановлено, що відповідач З Протяг Більше 10 років НЕ вікорістовувала Надання йому на праві власності земельну ділянку у відповідність до його мотивованим призначення обробляла Його призвели до Його занедбаності, погіршення Його Характеристики та Поява пожежонебезпечною ситуацією, тобто грубо, систематично порушувала правила оптимального Впровадження землі, встановлених земельним законодавством.

Окреслені обстоятельственних є підставою для вилучення земельної ділянки у власника і припиненням права власності на нього.

З представленої копії кадастрового паспорта спірної земельної ділянки (виписки з муніципального кадастру нерухомості) ****, складень Управлінням Роснедвіжімості по Володимирський області від ** .11.20 ** року віплівае, що володарем земляного ділянки № ***, розміщеного в садовому товаристві « І »Петушінському районі, з кадастровим номером ***, з дозволеного Впровадження: для садівніцтва, є С (а.с. 14).

Згідно карти (плану) меж спірного земляного ділянки станом на ** .11.20 ** року Його площа становить 901 кв.м., що перевершує площею земляного ділянки по правовстановлюючим документом (800,0 кв.м.) (а.с. 15).

При всьому цьому в силу ч.5 ст.27 Федерального закону від 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. від 17.07.2009) «Про муніципальному кадастр нерухомості» (прийнято ДД ФС РФ 04.07.2007) у проведенні кадастрового ОБЛІКУ земляного ділянки може буті відмовлено, якщо в підсумку даного кадастрового ОБЛІКУ площа цієї земельної ділянки, визначена з урахуванням встановлених відповідно до справжнім Федеральним законом вимоги, буде більше площі, відомості про Якова З цієї земельної ділянки містяться в муніципальному кадастр нерухомості, на величину більш ніж граничний малої Розмір земляного Ділянка, встановленого в узгодженні з земляним законодавством для земель відповідного цільового призначення і дозволеного використання.

В відповідність Зі ч.1 ст.33 Земельного кодексу РФ граничні (найбільший і малі) розміри земляних ділянок, наданих громадянам у власність З перебувають у державній або муніципальній власності земель для ведення селянського (фермерське) господарство, садівніцтва, городніцтва, тваринництва, дачного БУДІВНИЦТВА , встановлюються законами суб'єктів Російської Федерації, для ведення особистого підсобного господарства та особистого житлового БУДІВНИЦТВА – нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування.

Згідно із Законом Володимирський області від 07.09.2004 року N 139-ОЗ «Про граничні розмірі земляних ділянок, що надаються громадянам на місцевості Володімірськоі області» малої Розмір земляних ділянок, наданих громадянам у власність із земель, що у державній чи муніципальної власності, для ведення садівніцтва становіть 0,06 га.

У реальному випадках фактична площа земельної ділянки більше площі ділянки по правовстановлюючим документом на 101 кв.м. Що не перевищує граничних малої Розмір земельної ділянки, встановленого в узгодженні з земляним законодавством для земель відповідного цільового призначення і дозволеного використання.

Таким макаром, площа земельної ділянки по позначеному адресою, яка підлягає вилученню в С., стає 901,0 кв.м.

Згідно пункту 1 статті 25 Земельного кодексу РФ права на земельні ділянки вінікають у людей і юридичних осіб на підставах, встановлених штатському законодавством, федеральними законами, і підлягають державній реєстрації в узгодженні з Федеральним законом від 21 липня 1997 N 122-ФЗ «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним ». До числа таких підстав ст. 8 ДК РФ віднесені, а саме, договори і Інші угіддя, активні муніципальних органів та органів місцевого самоврядування, Судові Рішення.

Таким макаром, оцінюючи представлені докази в їх сукупності, суд вважає підтвердження стороні позивача допустимі, достовірнімі і достатності для доказу позовних вимог, і вважає ймовірним прийняти їх в якості засобів обгрунтування висновка суду.

Представник відповідача не представлено суду жодних заперечення проти заявленої вимоги і підтвердження в їх доказ.

За таких обстоятельственних трибунал приходити до висновку, що позовні вимоги Позивача є обгрунтованими і підлягають задоволенню.

На підставі викладені Керуючий ст.ст.194-198, 199 ЦПК України, суд

Р І Ш И В:

Позовні вимоги садівнічого некомерційного приятельства «І» Петушінському районі до С про вилучення земельної ділянки та передачі її у власність некомерційного приятельства «І» задовольніті.

Видалити в С земляний ділянка, що знаходиться за адресою: Володимирська область, Петушінському районі садівніче некомерційне приятелювання «І», ділянка № *** (***).

Закінчити право власності С на земельну ділянку, що знаходиться за адресою: Володимирська область, Петушінському районі садівніче некомерційне приятелювання «І», ділянка № *** (***).

Визнати за садівнічім некомерційним товариством «І» Петушінському районі право власності на земельну ділянку, розташовану за адресою: Володимирська область, Петушінському районі садівніче некомерційне приятелювання «І», ділянка № *** (***), площею 901,00 (дев'ятсот п'ятсот одна) кв.м., з кадастровим номером *****, з дозволеного Впровадження: для садівніцтва, що належите до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення.

Рішення може буті Оскарження в касаційному порядку у Володимирський обласний трибунал через Петушінському районний трибунал протягом десяти днів з дня прийняття рішення судом у кінцевій формі.

Головуючий: підпис

Мотівоване Рішення складено: 6 Квітня 2010року

Арбітр підпис

Копія Верна.

Арбітр Петушінському районного суду Д.В. Яковлєва

орнаменти різьблення по дереву

Джерело: gradostroitel.com.ua

MAXCACHE: 0.49MB/0.00187 sec