Приписки у нарядах

Найчастіше приписки в нарядах виконуються шляхом запису робіт, які важко піддаються перевірці: допоміжні роботи (прибирання території і робочих зон, водовідлив, очищення від снігу та криги, посипання піском і т. п.); заміна фактично виконаних механізованих робіт на ручні (риття, підноском вантажів, розвантаження вручну і т. д.); ускладнення умов робіт проти фактично мають місце (зміна категорій грунту та його вологості, збільшення відстані підносків або підйому, введення до-виконавчих коефіцієнтів на умови праці та ін.)

В основі таких порушень лежать дві причини:

1) різні виробничі неполадки, низький рівень організації робіт, що виражається у несвоєчасній доставці матеріалів, відсутності або несправності механізмів, непідготовленості фронту робіт і т. п., що призводить до зниження продуктивності праці, до явним і прихованим простоям, в результаті чого фактична заробітна плата виходить нижче встановленого або бажаного рівня;

2) недоліки в організації заробітної плати у веденні нарядного господарства, недостатня часом кваліфікація лінійних працівників, пов'язаних з оформленням нарядів в питаннях нормування.

У нарядах часто допускаються приписки робіт, які не виконувалися. У той же час через неправильної кваліфікації окремих робіт в наряді виявляються неврахованими ряд чинників, що знижують суму заробітної плати в наряді на величину значно більшу, ніж сума приписки. Наряд сам по собі є активним фактором організації виробництва. У залежності від часу видачі і прийнятої в ній форми і системи оплати наряд може сприяти підвищенню продуктивності праці або, навпаки, стримувати її, бути перешкодою. Наряд, виданий до початку роботи, стимулює як виконавця, так і організатора. Робітник, знаючи обсяг майбутньої роботи та належну за неї зарплату, прагне виконати її в можливо короткий термін. Акордно-преміальна система є більш активною формою і забезпечує, як правило, кращі результати. Майстер, виписуючи наряд в процесі розрахунків, до початку роботи осмислює технологію та умови її виконання. Наряд служить засобом мобілізації знань, енергії і організаторських здібностей майстра і виконроба.

11 липня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru

MAXCACHE: 0.47MB/0.00077 sec