Про ефективність грамотно побудованої транспортної інфраструктури

Щодо розвинена транспортна інфраструктура в основному служила не економіці, а військовим цілям і завданням управління державою. Наприклад, поперечний профіль римських доріг в основному пристосовувався до руху наїзників, піших солдат і обозів легіонів. Велике значення для освоєння нових земель і розвитку торгівлі мав розвинений морський транспорт.

Справжня революція в перевезеннях пов'язана з будівництвом і впровадженням парового двигуна на транспорті. Поширення парових судів і залізниць в XIX в. корінним чином позначилося на економіці, виробництві, розселенні. Створилися умови для росту промисловості, великих міст. Проблеми цього етапу характеризувалися наступним чином:

«Транспортна система для підвезення до портів, станцій залізниць вимагала дуже багато людей, коней;

найбільші міста зазнавали труднощів в організації руху (малопотужні засоби, шум, витрати);

система розселення повинна була пристосуватися до малопотужним транспортним засобам, що стало однією з причин досить щільної забудови, появі кам'яних пустель, незручних передмість, розташованих уздовж залізниць.

На всіх етапах розвитку будівництва транспорту можливість пересуватися (частота, відстані) і перевозити надавала вплив на способи виробництва, розселення, умови життя всіх верств населення. Транспорт в основному виступав як стримуючий фактор (за винятком періодів географічних відкриттів, бурхливого розвитку залізниць).

Транспортні труднощі, в тому числі все зростаюча потреба в стоянках транспортних засобів, на різних етапах розвитку вирішувалися за допомогою будівництва деяких ієрархічних систем. У різний час патентованих окремі способи і засоби: пішоходи, карети, омнібуси, трамваї, автомобілі. В залежності від цього змінювалися погляди на організацію руху, його правила. В даний час ієрархічний перелік транспортних засобів очолює людина. Це накладає відбиток на подальший розвиток транспорту. Використання на транспорті двигуна внутрішнього згоряння, а точніше автомобілізація, викликало значні зміни не тільки в транспортній інфраструктурі, але і у всіх сферах життя.

Соціологи і містобудівники вважали, що саме автомобіль є ідеальним транспортним засобом, що забезпечує в майбутньому кожному можливість безперешкодно пересуватися «від дверей до дверей» на великі відстані.

21 березня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru