Про переведення земель або земельних ділянок з однієї категорії в іншу

Про переведення земель або земельних ділянок з однієї категорії в іншу

Російська ФЕДЕРАЦІЯ

ЗАКОН

Про переведення земель або земельних ділянок з однієї категорії в ІНШУ

Прийнятий Державною Думою

3 грудня 2004

Схвалений Радою Федерації

8 грудня 2004

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правове регулювання відносин, що виникають у зв'язку з переведенням земель або земляних ділянок у складі таких земель з однієї категорії в іншу

Правове регулювання відносин, що виникають у зв'язку з переведенням земель або земляних ділянок у складі таких земель з однієї категорії в іншу, здійснюється Земляним кодексом Російської Федерації, справжнім Федеральним законом, іншими федеральними законами та прийнятими відповідно до них іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, законами та іншими нормативними правовими актами суб'єктів Російської Федерації.

Стаття 2. Склад та порядок підготовки документів для переведення земель або земельних ділянок у складі таких земель з однієї категорії в іншу

1. Для переведення земель або земельних ділянок у складі таких земель з однієї категорії в іншу зацікавленою особою подається клопотання про переведення земель з однієї категорії в іншу або клопотання про переведення земляних ділянок зі складу земель однієї категорії в іншу (далі також – клопотання) до виконавчого органу державної влади чи орган місцевого самоврядування, уповноважені на розгляд цього клопотання.

2. Зміст клопотання про переведення земель з однієї категорії в іншу і склад доданих до неї документів встановлюються:

1) органами державної влади суб'єктів Російської Федерації щодо земель сільськогосподарського призначення або земель запасу, крім земель, що у власності Російської Федерації;

2) Урядом Російської Федерації щодо інших земель.

3. У клопотанні про переведення земляних ділянок зі складу земель однієї категорії в іншу зазначаються:

1) кадастровий номер земельної ділянки;

2) категорія земель, до складу яких заходить земляний ділянка, і категорія земель, переведення до складу яких мається на увазі виконати;

3) обгрунтування переведення земельної ділянки зі складу земель однієї категорії в іншу;

4) права на земельну ділянку.

4. До клопотання про переведення земляних ділянок зі складу земель однієї категорії в іншу додаються:

1) виписка з муніципального земляного кадастру щодо відомостей про земляного ділянці, переклад якого зі складу земель однієї категорії в іншу мається на увазі виконати;

2) копії документів, що засвідчують особу заявника – фізичної особи, або виписка з одного муніципального реєстру особистих бізнесменів або виписка з одного муніципального реєстру юридичних осіб;

3) витяг з Одного муніципального реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним про права на земельну ділянку, переклад якого зі складу земель однієї категорії в іншу мається на увазі виконати;

4) висновок державної екологічної експертизи у разі, якщо її проведення передбачено федеральними законами;

5) згода правовласника земляного ділянки на переклад земляного ділянки зі складу земель однієї категорії в іншу;

6) розрахунки втрат сільськогосподарського виробництва і (чи) втрат лісового господарства.

5. Виконавчі органи державної влади чи органи місцевого самоврядування клопочуть про переведення земляних ділянок зі складу земель однієї категорії в іншу без згоди правовласників земляних ділянок у випадках переведення земляних ділянок зі складу земель однієї категорії в іншу для створення особливо охоронюваних природних територій без вилучення земельних ділянок у їх правовласників або у зв'язку з встановленням чи зміною риси поселень.

Стаття 3. Порядок розгляду клопотань про переведення земель або

земляних ділянок у складі таких земель з однієї категорії в іншу

1. Клопотання направляється зацікавленою особою у виконавчий орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, уповноважені на розгляд цього клопотання.

2. У розгляді клопотання може бути відмовлено у разі, якщо:

1) з клопотанням звернулося неналежне особа;

2) до клопотання додані документи, склад, форма або зміст яких не відповідає вимогам реального Закону та інших федеральних законів.

3. Клопотання, не підлягає розгляду з підстав, встановлених частиною 2 цієї статті, підлягає поверненню зацікавленій особі протягом тридцяти днів з дня його надходження із зазначенням обставин, що стали підставою для відмови у прийнятті клопотання для розгляду.

4. За результатами розгляду клопотання виконавчим органом державної влади чи органом місцевого самоврядування приймається акт про переведення земель або земельних ділянок у складі таких земель з однієї категорії в іншу (далі також – акт про переведення земель або земельних ділянок) або акт про відмову в перекладі земель або земляних ділянок у складі таких земель з однієї категорії в іншу (далі також – акт про відмову в перекладі земель або земляних ділянок) у наступні терміни:

1) протягом трьох місяців з дня надходження клопотання, якщо інше не встановлено нормативними правовими актами Російської Федерації, – Урядом Російської Федерації;

2) протягом двох місяців з дня надходження клопотання – виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації або органом місцевого самоврядування.

5. Акт про переведення земель або земельних ділянок повинен містити наступні відомості:

1) підстави конфігурації категорії земель;

2) межі і опис місця розташування земель, для земляних ділянок також їх площа та кадастрові номери;

3) категорія земель, переклад з якої здійснюється;

4) категорія земель, переклад в яку здійснюється.

6. Акт про переведення земель або земельних ділянок не може бути прийнятий на певний термін.

7. Акт про переведення земель або земельних ділянок або акт про відмову в перекладі земель або земляних ділянок направляється зацікавленій особі протягом чотирнадцяти днів з дня прийняття такого акту.

8. Акт про переведення земель або земельних ділянок або акт про відмову в перекладі земель або земляних ділянок може бути оскаржена до суду.

Стаття 4. Підстави відмови в перекладі земель або земляних ділянок у складі таких земель з однієї категорії в іншу

Переведення земель або земляних ділянок у складі таких земель з однієї категорії в іншу не допускається у разі:

1) встановлення відповідно до федеральними законами обмеження переведення земель або земельних ділянок у складі таких земель з однієї категорії в іншу або заборони на таке переведення;

2) наявності негативного висновку державної екологічної експертизи у разі, якщо її проведення передбачено федеральними законами;

3) встановлення невідповідності відповідного цільового призначення земель або земляних ділянок затвердженого документа територіального планування і документації з планування місцевості, землевпорядної або лесоустроітельной документації.

Стаття 5. Внесення змін в документи муніципального земляного кадастру і в записі Одного муніципального реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним у зв'язку з переведенням земель або земляних ділянок у складі таких земель з однієї категорії в іншу

1. Виконавчий орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, що прийняли акт про переведення земель або земельних ділянок, направляють копію такого акту протягом десяти днів з дня його прийняття до органу, який здійснює діяльність з ведення муніципального земляного кадастру, для внесення протягом семи днів конфігурацій в документи муніципального земляного кадастру.

2. Про внесені конфігураціях орган, що здійснює діяльність з ведення муніципального земляного кадастру, доповідає зацікавлених правовласників земляних ділянок із зазначенням акта про переведення земель або земельних ділянок, також органи, що здійснюють муніципальну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним, для внесення протягом семи днів конфігурацій у зв'язку з переведенням земель або земляних ділянок у складі таких земель з однієї категорії в іншу в записі Одного муніципального реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним.

3. Переведення земель або земляних ділянок у складі таких земель з однієї категорії в іншу вважається що відбувся з моменту внесення змін про таке переведення в записі Одного муніципального реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним.

4. Переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, щодо яких прийнято акти про переведення земляних ділянок зі складу земель однієї категорії в іншу, не треба.

Стаття 6. Переклад земляних ділянок зі складу земель однієї категорії в іншу в разі вилучення, у тому числі шляхом викупу, земельних ділянок для муніципальних або міських потреб

1. У разі необхідності зміни цільового призначення земельної ділянки у зв'язку з його вилученням, у тому числі шляхом викупу, для муніципальних або міських потреб переклад цього земляного ділянки зі складу земель однієї категорії в іншу здійснюється після його вилучення, викупу.

2. Виконавчі органи державної влади чи органи місцевого самоврядування до надання зацікавленим громадянину або юридичній особі вилученого, в тому числі шляхом викупу, земляного ділянки повинні виконати його переклад зі складу земель певної категорії в категорію, забезпечує дозволене впровадження цього земляного ділянки за вмотивованим призначенню.

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЗЕМЕЛЬ Або Земляних ДІЛЯНОК У СКЛАДІ ТАКИХ земель з однієї категорії в іншу

Стаття 7. Особливості перекладу земель сільськогосподарських угідь або земляних ділянок у складі таких земель із земель сільськогосподарського призначення в іншу категорію

1. Переведення земель сільськогосподарських угідь або земляних ділянок у складі таких земель із земель сільськогосподарського призначення в іншу категорію допускається у виняткових випадках, пов'язаних:

1) з консервацією земель;

2) із створенням особливо охоронюваних природних територій;

3) з встановленням чи зміною риси поселень;

4) з будівництвом на землях, непридатних для втілення сільськогосподарського виробництва, промислових об'єктів і з іншими несільськогосподарськими потребами;

5) з включенням непридатних для втілення сільськогосподарського виробництва земель до складу земель лісового фонду, земель водного фонду або земель запасу;

6) з будівництвом доріг, ліній електропередачі, ліній зв'язку (у тому числі лінійно-кабельних споруд), нафто-, газо-та інших трубопроводів, жд ліній та інших схожих споруд (далі також – лінійні об'єкти), якщо кадастрова стоимостьсельскохозяйственных угідь на тридцять і більше відсотків менше кадастрової ціни среднерайонного рівня і лінійні об'єкти розташовані уздовж доріг і меж полів сівозмін;

7) з виконанням міжнародних обов'язків Руської Федерації, забезпеченням оборони країни і безпеки країни, видобутком корисних копалин (крім поширених корисних копалин), утриманням об'єктів культурної спадщини (пам'яток історії та культури)

народів Російської Федерації, з будівництвом об'єктів культурно-побутового, соціального, освітнього призначення, доріг та інших лінійних об'єктів за відсутності інших варіантів розміщення цих об'єктів.

2. Переведення земель сільськогосподарських угідь або земляних ділянок у складі таких земель із земель сільськогосподарського призначення, кадастрова ціна яких на тридцять і більше відсотків перевершує кадастрову ціна среднерайонного рівня, і особливо цінних продуктивних сільськогосподарських угідь, позначених в пт 4 статті 79 Земельного кодексу Російської Федерації, в іншу категорію не допускається.

Стаття 8. Особливості перекладу земель поселень або земляних ділянок у складі таких земель в іншу категорію, також переведення земель або земельних ділянок у складі таких земель з інших категорій в землі поселень

1. Установка або зміна риси поселень тягне переведення земель поселень або земляних ділянок у складі таких земель в іншу категорію або переведення земель або земельних ділянок у складі таких земель з інших категорій в землі поселень.

2. У разі, якщо встановлення або зміна риси поселення і переведення земель або земельних ділянок у складі таких земель з однієї категорії в іншу здійснюються одним органом державної влади, у затвердженому проекті риси поселення повинні міститися відомості, позначені в частині 5 статті 3 даного Закону.

3. Орган державної влади, який затвердив проект риси поселення, направляє до органу, який здійснює діяльність з ведення муніципального земляного кадастру, копію акта про встановлення або зміну меж поселення з додатком потрібних документів у порядку, встановленому статтею 5 даного Закону, для внесення відповідних змін в документи муніципального земляного кадастру.

Стаття 9. Особливості перекладу земель індустрії, енергетики, транспорту, зв'язку, радіомовлення, телебачення, інформатики, земель для забезпечення космічної діяльності, земель оборони, безпеки та земель іншого спеціального призначення або земляних ділянок у складі таких земель в іншу категорію

1. Переведення земель індустрії, енергетики, транспорту, зв'язку, радіомовлення, телебачення, інформатики, земель для забезпечення космічної діяльності, земель оборони, безпеки та земель іншого спеціального призначення (далі – землі промисловості та іншого спеціального призначення) або земляних ділянок у складі таких земель в іншу категорію здійснюється без обмежень, крім випадків, визначених у частинах 2 і 3 цієї статті.

2. Переведення земель індустрії та іншого спеціального призначення або земляних ділянок у складі таких земель, порушених, брудних або забудовані будинками, будівлями, спорудами, що підлягають знесенню (у тому числі підземними), в іншу категорію допускається за наявності затвердженого проекту рекультивації земель.

3. Переведення земель індустрії та іншого спеціального призначення або земляних ділянок у складі таких земель, на яких здійснювалася пов'язана з порушенням грунтового шару діяльність, в іншу категорію допускається тільки після відновлення порушених земель згідно із затвердженим проектом рекультивації земель, крім випадків, коли такий переказ здійснюється за клопотанням виконавчих органів державної влади чи органів місцевого самоврядування.

Стаття 10. Особливості перекладу земель особливо охоронюваних територій та об'єктів чи земляних ділянок у складі таких земель в іншу категорію

Переведення земель особливо охоронюваних територій та об'єктів чи земляних ділянок у складі таких земель в іншу категорію здійснюється за наявності позитивних висновків державної екологічної експертизи та інших встановлених федеральними законами експертиз відповідно до законодавством Російської Федерації про охорону середовища у випадку, якщо їх впровадження за вмотивованим призначенню зважаючи втрати ними особливого природоохоронного, наукового, історико-культурного, естетичного, рекреаційного, оздоровчого та іншого особливо цінного значення нереально.

Стаття 11. Особливості перекладу земель лісового фонду чи земляних ділянок у складі таких земель в іншу категорію

1. Переведення земель лісового фонду чи земляних ділянок у складі таких земель в іншу категорію допускається:

1) якщо зміна їх цільового призначення передбачено лесоустроітельной документацією або документами територіального планування та документацією з планування місцевості для будівництва та експлуатації об'єктів охорони здоров'я, об'єктів культурно-побутового, житлово-комунального, громадського призначення, доріг та інших лінійних про об'єктів;

2) у зв'язку з встановленням чи зміною риси поселень.

2. В інших не рахуючи передбачених частиною 1 цієї статті випадках переведення земель лісового фонду чи земляних ділянок у складі таких земель в іншу категорію допускається тільки за наявності позитивного висновку державної екологічної експертизи і здійснюється згідно лесоустроітельной документацією у зв'язку з:

1) неможливістю їх майбутнього використання за цільовим призначенням;

2) припиненням потреб лісового господарства;

3) необхідністю забезпечення оборони країни і безпеки країни, потреб сільського господарства, енергетики, видобутком корисних копалин (крім поширених корисних копалин), утриманням об'єктів культурної спадщини (пам'яток історії та культури) народів Російської Федерації.

Стаття 12. Особливості перекладу земель водного фонду чи земляних ділянок у складі таких земель в іншу категорію

Переведення земель водного фонду чи земляних ділянок у складі таких земель в іншу категорію допускається у випадках:

1) створення особливо охоронюваних природних територій;

2) встановлення чи зміни риси поселень;

3) розміщення об'єктів державного або муніципального значення за відсутності інших варіантів розміщення цих об'єктів;

4) припинення існування водних об'єктів, конфігурації русла, меж та інших конфігурацій місця розташування водних об'єктів за наявності позитивного висновку державної екологічної експертизи.

Стаття 13. Особливості перекладу земляного ділянки зі складу земель запасу в іншу категорію земель

Переклад земляного ділянки зі складу земель запасу в іншу категорію земель залежно від цілей майбутнього використання цього земляного ділянки здійснюється тільки після формування в установленому порядку земельної ділянки, щодо якої приймається акт про переведення земельної ділянки зі складу земель запасу в іншу категорію земель.

3. ПЕРЕХІДНІ І ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 14. Віднесення земель або земляних ділянок у складі таких земель до певної категорії

1. Віднесення земель або земляних ділянок у складі таких земель до однієї з встановлених Земляним кодексом Російської Федерації категорій земель є обов'язковим.

2. У разі, якщо категорія земель вказана не в документах муніципального земляного кадастру, а в правовстановлюючих документах на земляні ділянки або документах, що засвідчують права на землю, внесення змін у відповідності до статті 5 даного Закону в документи муніципального земляного кадастру і в записі Одного муніципального реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним здійснюється на підставі правовстановлюючих документів на земельні ділянки або документів, що засвідчують права на землю, за заявами правовласників земляних ділянок.

3. У разі наявності протиріччя між даними про приналежність земляних ділянок до земель певної категорії, позначеними в документах муніципального земляного кадастру, і даними, позначеними в правовстановлюючих документах на земляні ділянки або документах, що засвідчують права на землю, якщо такі документи отримані до набрання чинності справжнього Федерального закону, віднесення земляних ділянок до земель певної категорії здійснюється на підставі даних, позначених у правовстановлюючих документах на земляні ділянки або документах, що засвідчують права на землю, за заявами правовласників земляних ділянок.

4. У разі, якщо категорія земель не зазначена в документах муніципального земляного кадастру, правовстановлюючих документах на земельну ділянку або документах, що засвідчують права на землю, приймається нормативний правовий акт органу місцевого самоврядування про віднесення земельної ділянки до земель певної категорії залежно від мети використання, для якої він надавався.

5. Земляні ділянки, розташовані в межах поселень, підлягають віднесенню до земель поселень, а поза риси поселень – до певної категорії земель залежно від документально підтвердженого фактичного використання земельної ділянки.

6. Віднесення земляного ділянки до певної категорії земель у випадках, визначених у частинах 4 та 5 цієї статті, здійснюється в порядку, встановленому статтями 2, 3, 4, 5 і 15 цього Закону.

7. Відомості про приналежність земляного ділянки до певної категорії земель протягом тридцяти днів безоплатно вносяться в документи муніципального земляного кадастру за заявою правовласника земляного ділянки. Внесення змін у записи Одного муніципального реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним про віднесення земельної ділянки до певної категорії земель здійснюється у порядку, встановленому статтею 21 Федерального закону від 21 липня 1997 N 122-ФЗ «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним ».

Стаття 15. Переведення земель або земляних ділянок у складі таких земель з однієї категорії в іншу і віднесення земель або земляних ділянок у складі таких земель до певної категорії земель до розмежування державної власності на землю

1. До розмежування державної власності на землю переклад що у державної власності земель або земляних ділянок у складі таких земель з однієї категорії в іншу здійснюється Урядом Російської Федерації при перекладі:

1) земель або земляних ділянок, потрібних для федеральних потреб;

2) земель лісового фонду чи земляних ділянок у складі таких земель;

3) земель водного фонду чи земляних ділянок у складі таких земель, зайнятих водними об'єктами, що знаходяться у федеральній власності;

4) земель особливо охоронюваних територій та об'єктів федерального значення або земляних ділянок у складі таких земель;

5) земель або земляних ділянок у складі таких земель для встановлення чи зміни риси міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга.

2. В інших не рахуючи передбачених частиною 1 цієї статті випадках до розмежування державної власності на землю переклад що у державної власності земель або земляних ділянок у складі таких земель з однієї категорії в іншу здійснюється органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації або у випадках, встановлених законами суб'єктів 'об'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування.

3. До розмежування державної власності на землю віднесення що у державної власності земель або земляних ділянок у складі таких земель до земель поселень після встановлення чи зміни риси поселень здійснюється органами місцевого самоврядування без узгодження з правовласниками земляних ділянок.

4. В інших не рахуючи передбачених частиною 3 цієї статті випадках до розмежування державної власності на землю віднесення що у державної власності земель або земляних ділянок у складі таких земель до певної категорії земель здійснюється органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації або у випадках, встановлених законами суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування.

Стаття 16. Про внесенні змін у Земельний кодекс Російської Федерації

Внести до Земляний кодекс Російської Федерації (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 44, ст. 4147; 2004, N 41, ст. 3993) такі зміни:

1) у підпункті 6 пункту 1 статті 1 слово "вилучення" поміняти словами "зміна цільового призначення»;

2) пункт 2 статті 49 визнати таким, що втратив чинність;

3) пункт 1 статті 57 доповнити підпунктом 5 такого змісту:

«5) конфігурацією цільового призначення земельної ділянки на підставі клопотання органу державної влади чи органу місцевого самоврядування про переведення земельної ділянки зі складу земель однієї категорії в іншу без погодження з правовласником земляного ділянки.»;

4) у статті 58:

а) пункт 1 викласти в наступній редакції:

«1. Втрати сільськогосподарського виробництва підлягають відшкодуванню у тримісячний термін після прийняття рішення про переведення земель сільськогосподарського призначення або земляних ділянок у складі таких земель в іншу категорію. »;

б) підпункт 1 пункту 2 викласти в наступній редакції:

«1) особами, на підставі клопотання яких було прийнято рішення про переведення земель сільськогосподарського призначення або земляних ділянок у складі таких земель в іншу категорію;»;

5) пункти 2 і 3 статті 79 визнати такими, що втратили чинність;

6) в абзаці першому пункту 3 статті 95 слова «вилучення земляних ділянок або інше" поміняти словами "зміна цільового призначення земельних ділянок чи";

7) в абзаці другому пункту 2 статті 99 слово «Видалення» поміняти словами «Зміна цільового призначення».

Стаття 17. Про внесення змін до статті 63 Лісового кодексу Російської Федерації

Внести до статті 63 Лісового кодексу Російської Федерації (Відомості Верховної Ради України, 1997, N 5, ст. 610; 2003, N 50, ст. 4857; 2004, N 35, ст. 3607) такі зміни:

1) у найменуванні слова ", і переведення земель лісового фонду в землі інших (інші) категорій" виключити;

2) у частині першій слова "і переведення земель лісового фонду в землі інших категорій» виключити;

3) частину сьому визнати таким, що втратив силу.

Стаття 18. Про внесення зміни до статті 4 Федерального закону «Про обіг земель сільськогосподарського призначення»

Пункт 1 статті 4 Федерального закону від 24 липня 2002 N 101-ФЗ «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» (Офіційний вісник України, 2002, N 30, ст. 3018; 2003, N 28, ст. 2882) доповнити абзацом наступного змісту:

«Вимоги цього пт не поширюються на створювані земляні ділянки в цілях їх вилучення, у тому числі шляхом викупу, для муніципальних або міських потреб і (чи) наступного конфігурації цільового призначення земель на підставі затверджених актів про вибір земляних ділянок для будівництва і матеріалів підготовчого узгодження місць розміщення об'єктів і (або) документів територіального планування, документації з планування місцевості та землевпорядної документації. «.

Стаття 19. Про внесення змін до Федерального закону «Про екологічну експертизу»

Внести до Федерального закону від 23 листопада 1995 N 174-ФЗ «Про екологічну експертизу» (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 48, ст. 4556) такі зміни:

1) абзац другий статті 11 доповнити словами ", крім проектів особистих правових актів, прийнятих на підставі документів територіального планування і документації з планування місцевості, лісовпорядної та землевпорядної документації, що пройшли муніципальну екологічну експертизу";

2) абзац другий статті 12 доповнити словами ", крім проектів особистих правових актів, прийнятих на підставі документів територіального планування і документації з планування місцевості, лісовпорядної та землевпорядної документації, що пройшли муніципальну екологічну експертизу».

Стаття 20. Про визнання таким, що втратив чинність абзацу одинадцятого пт 22 статті 83 Федерального закону «Про внесення змін до законодавчих актів Російської Федерації та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів Російської Федерації у зв'язку з прийняттям федеральних законів" Про внесення і доповнень до Федерального закону «Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації "і" Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації »

Абзац одинадцятий пт 22 статті 83 Федерального закону від 22 серпня 2004 N 122-ФЗ «Про внесення змін до законодавчих актів Російської Федерації та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів Російської Федерації у зв'язку з прийняттям федеральних законів" Про внесення і доповнень до Федерального закону « Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації »і« Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації »(Відомості Верховної Ради України, 2004, N 35, ст. 3607) визнати таким, що втратив силу.

# 39; об'єктів і (або) документів територіального планування, документації з планування місцевості та землевпорядної документації.

щитової паркет

Джерело: gradostroitel.com.ua