Про стягнення заборгованості по сплаті членських внесків

Про стягнення заборгованості по сплаті членських внесків

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

Ім'ям УКРАЇНИ

17 вересня 2010.

Виконуючий обов'язки мирового судді 202-го судового ділянки Пушкінського судового району Московської області, світовий арбітр двісті третій судової ділянки Пушкінського судового району Московської області Буглакова Т.І.,

при секретарі Ларшиній С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільне справу за позовом СНТ «Кудрінка» до Воронову В.В. про стягнення заборгованості по сплаті членських та мотивованих внесків,

О С Т А Н О В И В:

СНТ «Кудрінка» звернулося до суду з позовом до Воронову В.В. про стягнення грошей зі сплати мотивованих та членських внесків у розмірі 36 177 рублів 33 копійок, витрати з оплати держмита в сумі 1285 рублів 32 копійок і поштових витрат у розмірі 340 рублів 02 копійок.

У судовому засіданні представник позивача – голова СНТ «Кудрінка» – правління Коробельнікова А.Г. позовні вимоги позивача підтримала, просила суд стягнути з відповідача заборгованість по сплаті членських внесків 36177 рублів 33 копійок, також стягнути в рахунок відшкодування понесених позивачем витрат з оплати держмита в сумі 1285 рублів 32 копійок і поштових витрат за відправку на адресу відповідача судової телеграми в розмірі 340 рублів 02 копійок. Представник позивача в обгрунтування позовних вимог пояснила суду, що Воронов В.В. є членом СНТ «Кудрінка», як члену СНТ «Кудрінка» Адміністрацією м. Пушкіно йому був переданий безоплатно у власність в 1993 році за Постановою міської ради № *** від **** року земляний ділянка № ** на місцевості СНТ «Кудрінка »Пушкінського району Московської області. Тому що відповідач є членом даного суспільства, він в силу Федерального Закону «Про садівничих, городницьких об'єднаннях громадян» та згідно зі Статутом СНТ «Кудрінка», повинен платити членські та інші внески вчасно, також нести тягар утримання земляного ділянки. Він бажав придбати будинок у Забайкальському краї. Згідно з розрахунком боргу, загальна заборгованість Воронова В.В. з 2003 року по 2009 рік перед СНТ «Кудрінка» по сплаті річних членських та мотивованих внесків становить 36 177 руб. 33 коп. Багаторазові відозви Правління СНТ «Кудрінка» до Воронову В.В. про погашення заборгованості по сплаті членських, мотивованих внесків залишені останнім без уваги.

Відповідач Воронов В.В. в трибунал не з'явився, хоча про місце і час розгляду справи судом не один раз доповідали (л.д.102-103, 104-150), про шанобливих причини неявки суд не сказав, заперечень щодо позову не представив, про розгляд справи в його відсутність не просив.

У відповідності зі ст.233 ЦПК РФ, у разі неявки в судове засідання відповідача, повідомленого про час і місце судового засідання, не сказав про причини неявки і не просив про розгляд справи за його відсутності, справа може бути розглянута в порядку заочного виробництва. Про розгляд справи в такому порядку суд виносить ухвалу.

За таких обставин судом винесено рішення про розгляд справи в порядку заочного виробництва (протокол судового засідання).

Вислухавши резони представника позивача, дослідивши матеріали справи, знаходить позов таким, що підлягає задоволенню.

Згідно ст.1 Федерального Закону ФЗ № 66-ФЗ від 15.04.1998 р. «Про садівничих, городницьких об'єднаннях громадян», «членські внески – гроші, часом вносяться членами садівничого, городницьких або дачного некомерційного об'єкт єднання на оплату праці працівників , які уклали трудові договори з таким об'єднанням, та інші поточні витрати такого об'єднання; мотивовані внески – гроші, внесені членами садівничого, городницьких або дачного некомерційного товариства чи садівницького, городницького або дачного некомерційного партнерства на придбання (створення) об'єктів загального використання, додаткові внески – гроші , внесені членами садівничого, городницьких або дачного споживчого кооперативу на покриття збитків, що утворилися під час здійснення заходів, затверджених загальними зборами членів споживчого кооперативу ».

Обов'язки членів СНТ встановлені ч.2 ст. 19 Федерального Закону ФЗ № 66-ФЗ від 15.04.1998 р. «Про садівничих, городницьких об'єднаннях громадян»; компетенція загальних зборів членів садівничого, городницьких або дачного некомерційного об'єднання встановлена ст.21 означеного закону, а саме ч .1 п . п.11, 12 до виключної компетенції загальних зборів членів садівничого, городницьких об'єднання (зборів уповноважених) відносяться встановлення розміру пені за несвоєчасну сплату внесків та затвердження прибутково-видаткової кошторису такого об'єднання і прийняття рішень про її виконання.

При розгляді справи судом встановлені наступні юридично важливі події:

Воронова В.В., як члену СНТ «Кудрінка» Адміністрацією м. Пушкіно був переданий безоплатно у власність в 1993 році за Постановою міської ради № ** від *** року земляний ділянка № ** на місцевості СНТ «Кудрінка» м. Пушкіно столичної області.

Обов'язки членів СНТ, не рахуючи позначеної ст.19 Федерального Закону ФЗ № 66-ФЗ від 15.04.1998 р. «Про садівничих, городницьких об'єднаннях громадян», так само передбачені Статутом СНТ «Кудрінка» (п.6.2 .7) , затвердженим рішенням загальних зборів членів СНТ від 16.02.2003 р. і зареєстрованим у встановленому порядку (л.д.74).

У матеріали справи представлений повний розрахунок заборгованості відповідача (а.с. 52), з якого випливає, що нарахування сум необхідних платежів (членських та мотивованих внесків) виконувалося позивачем у погодженні з документами СНТ – Статутом, рішеннями загальних зборів членів СНТ, що свідчить про обгрунтованості заявлених позивачем вимог про стягнення зазначеної суми заборгованості.

У зв'язку з цим заборгованість відповідача з оплати членського і мотивованого внесків підлягає стягненню з відповідача в повному обсязі, а саме: членські та мотивовані внески за період з 2003 по 2009р.р склали 36177 руб. 33 копійок.

Позивачем СНТ «Кудрінка» спрямовувалися не один раз на адресу відповідача рекомендовані листи з звичайним повідомленням про необхідність погасити заборгованість по внесках, про що в матеріалах справи є копії повідомлень (а.с. 60,61,63,65,67,), також представлені в матеріали справи позначені рекомендовані листи, повернуті поштовим відділенням на адресу СНТ за закінченням терміну зберігання (а.с. 62,64,66,68).

Позивачем також представлена в матеріали справи квитанція про оплату замовний телеграми від 06.09.2010 року на адресу відповідача на суму 340 руб. 02 коп. (Л.Д. 104 -105).

У відповідності зі ст. 98 ЦПК РФ з відповідача підлягають стягненню судові витрати по сплаті державного мита в розмірі 1285 рублів 32 копійки.

У силу ст. 94 ЦПК РФ, до витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать:

суми, що підлягають виплаті очевидцям, професіоналам, фахівцям та перекладачам;

витрати на оплату послуг перекладача, понесені зарубіжними громадянами та особами без громадянства, якщо інше не передбачено міжнародним договором Російської Федерації;

витрати на проїзд та проживання сторін і третіх осіб, понесені ними у зв'язку з явкою до суду;

витрати на оплату послуг представників;

витрати на створення огляду на місці;

компенсація за фактичну втрату часу у відповідності зі статтею 99 справжнього Кодексу;

пов'язані з розглядом справи поштові витрати, понесені сторонами;

інші визнані судом необхідними витрати.

Трибунал визнає понесені позивачем – СНТ «Кудрінка» поштові витрати на суму 340 руб. 02 копійки необхідними витратами, що підлягають відшкодуванню відповідачем на користь позивача.

Керуючись ст. ст. 194-198, 235 ЦПК РФ, трибунал

Р І Ш И В:

Позовні вимоги садівничого некомерційного товариства «Кудрінка» до Воронову В.В. про стягнення заборгованості по сплаті членських та мотивованих внесків, задовольнити.

Стягнути з Воронова В.В. на користь СНТ «Кудрінка» заборгованість з оплати членських та мотивованих внесків у розмірі 36 177 рублів 33 копійок за період з 2003 по 2009 р. включно, поштові витрати в розмірі 340 рублів 02 копійки і витрати з оплати держмита в розмірі 1285 рублів 32 копійки, а всього 37802 (тридцять сім тисяч вісімсот дві) рубля 67 копійок.

Відповідач вправі подати світовому арбітра заяву про скасування заочного рішення протягом семи днів з дня вручення їм (одержання ним) копії цього рішення. У заяві мають бути зазначені обставини, які свідчать про поважність обставин неявки відповідача в судове засідання, про які він не мав здібності вчасно сказати суду, і докази, що підтверджують ці події і підтвердження, які можуть впливати на зміст рішення суду.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку в Пушкінський міської суд Столичної області через світового арбітру протягом десяти днів після закінчення терміну подачі заяви про апеляційне цього рішення, а в разі, якщо таку заяву подано – протягом десяти днів з дня винесення ухвали суду про відмову в задоволенні цієї заяви.

 
покриття даху шифером

Джерело: gradostroitel.com.ua