Про стягнення заборгованості з оплати за електроенергію

Про стягнення заборгованості з оплати за електроенергію

Про стягнення заборгованості з оплати за електроенергію, відсотків за користування чужими грошовими коштами, упущеної вигоди

АПЕЛЯЦІЙНЕ РІШЕННЯ

Ім'ям УКРАЇНИ

21 липня 2010р. Жд районний суд р. Хабаровська

під головуванням судді Муліковой І.К.

при секретарі Бондар Е.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільне справу за апеляційною скаргою садівницького товариства «В» на рішення мирового судді судової ділянки № 5 Жд району м. Хабаровська від 26 березня 2010р. за позовом садівничого товариства «В» до М про стягнення заборгованості з оплати за електроенергію, відсотків за користування чужими грошовими коштами, упущеної вигоди

ВСТАНОВИВ

Садівниче приятелювання «У» звернулося з позовом до М про стягнення заборгованості з оплати за спожиту електроенергію 781 руб., Упущену вигоду 10269 руб., Відсотки за користування чужими грошовими коштами 78 руб.

Рішенням мирового судді судової ділянки № 5 Жд району м. Хабаровська садівничого товариства «В» в позові було відмовлено в повному обсязі.

Садівниче приятелювання «В» з рішенням світового судді не згідно і звернулося з апеляційною скаргою до суду.

У судовому засіданні представники позивача за довіреністю Е, Б. на скарзі наполягають, дали пояснення викладені у скарзі. Доповнили, що енергопостачання СТ «В» здійснюється на підставі контракту. Тариф на енергію склав за минулий період 1,97 руб., СТ «В» користується не тільки лише електроенергією, та й містить все технічне обладнання, стовпи, дроти, які обслуговуються електриками, з оплатою за працю, вимагає додаткових витрат. За все потрібно платити, у зв'язку, з чим на загальних зборах було вирішено додатково створювати оплату за загальний зміст енергогосподарства. Було вирішено за світло брати по лічильнику, але за вартістю 3,5 руб. за кв. 1,97 руб. перераховується енергетикам, а що залишилися 1,53 руб. використовувати на витрати з утримання енергогосподарства. Розтлумачили по розрахунку, який додається до позову (л.д.8). Доповнили, що в протоколі на зборах членів СТ «В» вирішували питання з оплатою за електроенергію, але тому що протокол вів людина похилого віку, вона допустила помилку не вписавши до рішення за світло 3.50 руб., Пізніше дописала, ето вийшло з-за невідкладної роботи в Нікольському. Але цей факт ні хто не спростовує. Всі 55 членів Товариства, користуються світлом, підтверджують це рішення і оплачують за світло. Розтлумачили по розрахунку суми 3.50 руб. доданому до позову (л.д.10).

Вимагають позов задовольнити в повному обсязі. Рішення мирового судді скасувати.

Відповідач М в трибунал для розгляду апеляційної скарги не з'явився, про дату розгляду повідомлений, про що в справі є розписка в отриманні повістки.

Трибунал вважає ймовірним розглядати скаргу за відсутності відповідача, за наявними у справі документами.

Заслухавши представників, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Діяльність садового приятельства регулюється Федеральним законом від 15 квітня 1998 р. N 66-ФЗ «Про садівничих, городницьких об'єднаннях громадян» (зі змінами від 30 грудня 2008)

У статті 7 закону визначено можливості садівничого, городницьких або дачного некомерційного об'єднання. Так суспільство має право:

виробляти діяння, необхідних досягнення цілей, передбачених справжнім Законом і статутом такого об'єднання;

Стаття 20 Закону передбачає органи управління садівничих, городницьких або дачних некомерційним об'єднанням

«1. Елементами управління садівничих, городницьких або дачних некомерційним об'єднанням є загальні збори його членів, правління такого об'єднання, голова його правління.

Загальні збори членів садівничого, городницьких або дачного некомерційного об'єднання є вищим органом управління такого об'єднання.

2. Садівничих, городницьких або дачне некомерційне об'єднання вправі проводити загальні збори його членів у формі зборів уповноважених. »

У статті 21 Закону відображена компетенція загальних зборів членів садівничого, городницьких або дачного некомерційного об'єднання (зборів уповноважених).

Стомившись садівничого товариства «В» розроблений і затверджений в узгодженні з вищевказаним законом. Зареєстровано до 1 липня 2002р., Товариство перебуває на обліку в податковому органі і зареєстровано в реєстрі юридичних осіб (л.д.26-44).

СТ «В» уклало контракт енергопостачання електронної енергією 30.01.2007г. (Л.д.105), полягали такі договори і раніше (л.д.60)

Стаття 539 ЦК України передбачає, що договір енергопостачання укладається з абонентом за наявності у нього відповідає встановленим технічним вимогам енергоприймаючу пристрою, приєднаного до мереж енергопостачальної організації, та іншого необхідного устаткування, також при забезпеченні обліку споживання енергії.

Стаття 543 ЦК України передбачає обов'язки покупця за змістом і експлуатації мереж, пристроїв та обладнання

«Абонент повинен забезпечувати відповідне технічний стан і безпеку експлуатованих енергетичних мереж, пристроїв та обладнання, дотримувати встановлений режим вживання енергії, також негайно доповідати енергопостачальної організації про катастрофах, про пожежі, дефектах пристроїв обліку енергії і про інших порушеннях, що виникають при використанні енергією».

Таким макаром, на Товаристві лежить обов'язок не тільки лише оплачувати за електроенергію, та й містити всі технічне енергогосподарство суспільства в робочому, на технічному рівні застосовне стані.

Представники надали довідку про хід збору мотивованих внесків по суспільству на 2008 – 2009рр. (149).

Витрати на електропостачання в 2008р. нижче, ніж передбачено за договором. Для погашення заборгованості потрібна сума бралася з інших внесків та переводилася на електропостачання.

Для наповнення бюджету суспільства і був зроблений розрахунок оплати за використання електроенергією в розмірі 3.50 руб. на 2009р.

Трибунал не може погодитися з висновком світового судді, що суспільство самовільно збільшило тариф за використання електроенергією, і включення суми 1.53 руб. в тариф нелегально.

Як зазначено вище, тариф збільшений не був, а об'єднання суми оплати за використання електрикою за тарифом, встановленим енергетиками, і суми, розрахованої Товариством за технічний підтримання енергогосподарства, не суперечить чинному в Товаристві Статуту і ФЗ від 15 квітня 1998 р. N 66-ФЗ «Про садівничих, городницьких об'єднаннях громадян »(зі змінами від 30 грудня 2008).

Трибунал вважає, що вимога позивачів про стягнення за електроенергію 781 руб. 00 коп. з відповідача обгрунтовано і підлягає задоволенню.

Трибунал вважає, що у вимозі про стягнення за використання чужими валютними коштами світовим арбітром правомірно відмовлено. У даній частині рішення суду залишити без зміни.

Стаття 395 ЦК України передбачає відповідальність за невиконання грошового зобов'язання, за використання чужими валютними коштами внаслідок їхнього неправомірного утримання, відхилення від їхнього повернення.

Трибунал вважає, що відповідач ухилявся від повернення і не затримував суму, бо між сторонами був спір про суму, в тому числі про правомірність заявлених вимогах.

Також обгрунтовану відмову у відшкодуванні упущеної вигоди.

Стаття 15 ЦК України передбачає відшкодування збитків.

1. Особа, право якої порушено, може домагатися повного відшкодування заподіяних йому збитків, якщо законом чи договором не передбачено відшкодування збитків в найменшому розмірі.

2. Під збитками розуміються витрати, які особа, чиє право порушене, зробило або повинне буде зробити для відновлення порушеного права, втрата чи пошкодження його майна (реальний шкоду), також неодержані доходи, які ця особа одержала б при звичайних умовах цивільного обороту, якщо б його право не було порушене (упущена вигода).

З позовної заяви не слід для відновлення якого права або пошкодженого майна СТ «В» просить стягнути суму шкоди (упущеної вигоди).

На підставі викладеного трибунал вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, а рішення мирового судді часткове скасування.

Керуючись ст. ст. 194-198, 328 ЦПК України суд

Вирішив

Апеляційну скаргу садівничого товариства «В» на рішення мирового судді судової ділянки № 5 Жд району м. Хабаровська від 26 березня 2010р. за позовом садівничого товариства «В» до М про стягнення заборгованості з оплати за електроенергію, відсотків за користування чужими грошовими коштами, упущеної вигоди задовольнити.

Рішення мирового судді судової ділянки № 5 Жд району м. Хабаровська від 26 березня 2010р. за позовом садівничого товариства «В» до М про стягнення заборгованості з оплати за електроенергію, відсотків за користування чужими грошовими коштами, упущеної вигоди скасувати.

Позовна заява садівничого товариства «В» до М про стягнення заборгованості з оплати за електроенергію, відсотків за користування чужими грошовими коштами, упущеної вигоди задовольнити.

Стягнути з М на користь садівничого товариства «В» суму заборгованості по оплаті за електроенергію 781 руб. 00 коп.

Садівниче приятелювання «В» у частині стягнення відсотків за користування чужими грошовими коштами, упущеної вигоди з М відмовити.

Стягнути з М муніципальну мито на користь садівничого товариства «В» у розмірі 400 руб. 00 коп.

Рішення набуває легітимну силу негайно, оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий І.К. Мулікова

Мотивоване рішення зроблено 27.07.2010г. це вийшло з-за

фітодизайн

Джерело: gradostroitel.com.ua