Процес підготовки вхідних даних

Процес підготовки вхідних даних для розрахунку є найбільш трудомістким і включає наступні операції:

1) перевірку правильності структури та кодування мережного графіка, а також наявність даних по кожній роботі, необхідних для виконання розрахунку;

2) заповнення стандартних бланків вихідними даними мережевого графіка;

3) передачу заповнених бланків в обчислювальний центр;

4) контроль правильності передачі даних, якщо передача їх здійснювалася по каналах зв'язку;

5) перенесення даних, записаних на бланках на машинні носії інформації: перфокарти, перфострічки і т. п.;

6) контроль правильності запису на машинних носіях.

Стандартні бланки заповнюють безпосередньо за даними мережного графіка. В основну частину бланка заносять дані по кожній роботі, до складу яких входить вся інформація, необхідна для проведення розрахунку по програмі. Наприклад, коди і тривалість роботи, вид ресурсу, його кількість і т. п. Ці показники записують у звичній десятковій системі числення.

Значна ймовірність помилки при заповненні бланків, як пропуск деяких даних, запис кодів в зворотному порядку, повторна запис деяких робіт і т. п., викликає необхідність неодноразової перевірки заповнених бланків. Обчислювальні центри, що виробляють обробку інформації мережевих графіків поряд із сучасними ЕОМ типу «Мінськ-32», БЕСМ-4М, БЕСМ-6, М-220 і машин єдиного ряду, оснащуються засобами перезапису інформації з одних видів машинних носіїв на інші, мають розгалужені канали зв'язки з організаціями, що замовляють машинні розрахунки. Технічні можливості ЕОМ дозволяють виконувати розрахунки мережевих графіків великого обсягу і в залежності від можливостей програм видавати дані, необхідні для здійснення процесу плани-вання і управління будівництвом.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru