Процес побудови початкового варіанта

У процесі побудови початкового варіанта мережі її зовнішньому вигляду не приділяється особливої уваги. Після того як побудований перший варіант мережі, перевіряють правильність побудови, переглядаючи її від вихідної події до завершального і назад, і встановлюють, чи є всі попередні роботи, необхідні для початку наступних робіт. Проводиться також графічне впорядкування мережі, щоб зменшити кількість взаємно пересічних робіт і залежностей і розташувати роботи в тимчасовій послідовності. Рівень деталізації мережевих графіків залежить від складності об'єктів, що будуються, угруповання і кількості використовуваних ресурсів, обсягів робіт і періоду будівництва.

При складанні первинних сіткових графіків, що мають найбільшу деталізацію, враховують наступні вимоги до деталізації робіт: технологія робіт повинна бути виражена з вичерпною повнотою; кожна стрілка повинна виявляти окремо роботу, виконувану бригадою певної спеціальності в певних просторових межах; деталізація робіт повинна забезпечувати планування і управління діяльністю самостійних ресурсів (бригад, машин, механізмів і т. п.), дозволяти розраховувати терміни та обсяги поставок матеріалів, конструкцій і виробів та контролювати хід цих поставок; тривалість робіт не повинна перевищувати тривалість двох інтервалів подання оперативної інформації, тобто якщо інформація представляється кожну добу, то тривалість роботи слід приймати не більше 2 діб.; при тижневому плануванні тривалість роботи не повинна бути більше 14 дн., при щодекадно поданні інформації – не більше 20 дн. і т. д.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru