Проектування промислового будівництва

У ряді районів країни відповідно до їх природно-кліматичними особливостями організовані зональні проектні інститути (ТбплЗПІІЕП, СібЗНІІЕП та ін), які розробляють варіанти типових проектів для об'єктів житлово-громадян-ського будівництва з урахуванням місцевої специфіки (просадочності грунтів, сейсмічності, умов мерзлоти і т. д.). Проектування промислового будівництва здійснюється організаціями технологічного і будівельного профілю. Технологічні проектні організації (наприклад, Гіпроавтопром, Гіпроторг, Гіпрохім) спеціалізовані за галузями промисловості та підпорядковані відповідним міністерствам і відомствам. Однак поряд з технологічним такі організації по ряду своїх об'єктів виконують і будівельне проектування. Будівельні проектні організації також спеціалізовані і об'єднані за галузями і видам проектних робіт у великі проектні об'єднання Союзпромстройнііпроект, Союзметаллург-строіпііпроект та ін

Особливе значення в здійсненні єдиної технічної політики і області промислового проектування належить територіальним проектним організаціям Держбуду СРСР, кожна з яких закріплена за певними районами країни, наприклад Куйбишевпромстройпроект, Саратовпромпроект і т. д. Територіальні проектні інститути розробляють схеми розміщення промисловості, створюють єдині генеральні плани промислових вузлів і на цій основі контролюють правильність здійснення промислового проектування в районі своєї діяльності, незалежно від відомчої підпорядкованості. Будь проектна організація повинна погодити з територіальною організацією завдання на проектування в частині: пункту будівництва і потужності майбутнього підприємства; доцільності нового будівництва або реконструкції діючого підприємства; намічуваного кооперування допоміжних цехів і служб проектуються, будуються й діючих підприємств; можливості об'єднання проектованих підприємств в єдиний комбінат або комплекс. Територіальний проектний інститут при погодженні проектів виходить з завдань перспективного плану розвитку економіки того чи іншого району, із загальних інтересів народного господарства.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru