Прокладка мереж

Прокладку мереж необхідно проводити з урахуванням черговості «знизу-вгору», тобто починаючи з комунікацій найбільшого заглиблення (каналізації, водостоку), потім менш глибоких (водопроводу, теплотраси, газу) і закінчуючи мережами мілкого закладення-40-60 см (електрокабелі , телефонна каналізація, слабкострумові кабелі). Над прокладеними комунікаціями мілкого закладення не допускаються ніякі механізовані земляні роботи і тому вони повинні виконуватися після нівелювання території. Роботи по зовнішньому освітленню з установкою опор і з прокладанням кабелю слід виконувати в наступному потоці після влаштування доріг, а якщо вони збудовані в період нульового циклу, то після ремонту доріг до озеленення території. Роботи з комунікацій необхідно вести потоковим методом із зсувом початку робіт спеціалізованих бригад з урахуванням викладених вище міркувань. Роботи нульового циклу вважаються завершеними після закінчення підземної частини будівлі і всіх комунікацій, що забезпечують виконання наступних робіт по надземної частини будинків без подальших розритті.

Суміщення і взаимоувязка робіт. Для можливості суміщення робіт в часі житлові комплекси розбивають на декілька груп будівель – ділянок, об'єднаних загальною мережею внутріквар-тальних комунікацій з автономним приєднанням до одного ЦТП та ТП. Автономна група зазвичай складається з будинків загальною площею 25-30 тис. кв.м житлової площі. Такий підхід забезпечує своєчасну подачу електроенергії, води, пуск тепла, необхідних для виробництва опоряджувальних робіт, і введення будинків в експлуатацію. Вибір черговості будівництва по ділянках визначається з урахуванням можливості ведення будівництва наступних груп будинків без використання заселеній території. Доцільна така організація, де ділянку приймається за захватку, на якій послідовно, змінюючи один одного, виконують роботи по зрізанню і плануванні грунту, прокладання доріг і комунікацій, спорудження підземних частин будівель і будівництва надземних частин.

При ув'язці спеціалізованих потоків на спорудженні комунікацій і доріг виникає необхідність визначення мінімального неподільного фронту робіт – ділянки, розміри якої за нормами Главмосстроя складають: підземні напірні трубопроводи газу та води – 25-30 м; підземні самопливні трубопроводи каналізації та водостоку – інтервал між двома колодязями; прохідні і непрохідні канали – від ЦТП, камери або підземної частини будівлі до подальшого будівлі; дороги і тротуари – 40 – 50 м.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru