Протокол загальних зборів членів СНТ

Протокол загальних зборів членів СНТ

Що неодмінно має буті позначено в Протоколі ОС?

З складання протоколу ясно повинно віходити, що це «Протокол», складень по ходу ведення зборів присвячений ЧОГО? (Протокол про зміну голови правління, наприклад)

Збори відбуліся КОЛИ? ДЕ? (Дата Дії, адреси)

Скільки членів товариства було присутности, скільки могла буті присутності?

Чі БУВ складень «явочним листа»?

Проводиться збори в явочному порядку, іншими словами з особистої присутністю товаришів або опитувальний методом. Ймовірні комбіновані варіанті, про яких також слід вказати в протоколі зборів.

У Протоколі неодмінно вказати, хто був обраний головою зборів, а хто СЕКРЕТАРЕМ зборів.

Приділяє свою увагу: голову ЗБОРІВ НЕ Може буті ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ СНТ.

Розпісаті по пт ПОРЯДОК дня. (На 1-е Місце поставіті питання про переобрання правління чи голови. Покладів від того, кого переобірають)

Це необхідно для того, що б сформувати список протоколом для реєстрації нового голови. Протокол складати тривало доведеться, тому виписка випадку, тому що зарееструватіся голові у ФНС потрібно встигнути на протязі 3-х днів.

З шкірного пт порядку денного ОС починаеться викладу фактичних подій на ОС, які слід відобразіті в Протоколі. Вібрато головних частина подій і викласти.

Чітко сформулювати питання порядку денного Бажан виключались Різні пояснення.

Вказати прізвище доповідача з даного питання. У міру потреби можна прікласті і сама Доповідь. (За харчування 1 Виступивши Іванов лаконічний текст Його викладу, Доповідь додається)

Вказати прізвища садівніків виступає в дебатах з критикою або підтримкою доповідача.

Далі після Доповідей і дебатів ставитися на Голосування пропоноване рішення за формулюванням, якого виключались різночітання.

Далі неодмінно вказується статистика голосування. Кількість тихий, хто проголосував (за, проти, Утримано).

По закінченні харчування порядком зібрання оголошується Закритого. (Слід також пропісаті в Протоколі)

Протокол підписує голова та секретар зборів.

Протокол Здається на постійне зберігання Чінн голові садового товариства.

Від точності формулювання в Протоколі ОС СНТ і дотримання правил Складання такого протоколу може стовідсотково залежаться Рішення суду. Суди з такою темою користуються популярністю.

м. Воронеж «15» квітня 2009

Протокол загальних звітно-віборніх зборів

членів СНТ «Яблучко» № 1

Знаходиться 160 членів СНТ (всього згідно з Реєстром 300 членів)

Голова зборів: Мусатова М.Б.

Секретар зборів: Караваєва І.

Запрошені: індивідуал, кандидат у члени СНТ -5 ОСІБ, перелік додається, додаток № 1, орендарі та ін (поіменно),

Порядок дня

1. Вибори голови та секретаря ОС

2.Утвержденіе переліку Знову прийняті членів СНТ (прийом у члени) (загально списком), (зачітуемо № ділянки, ПІБ, підстава права, чиї є заперечення, голосуємо загально переліком)

3. Затверджено порядку денного

4. Вибори лічільноі комісії

5. Звіт Голови правління ПІБ за підсумкамі _______ року.

6. Звіт ревізійної комісії за актом за 2009 рік. Затверджено акту ревізійної комісії.

7.Утвержденіе кошторису витрат СНТ на 2011 рік.

9. Вибори Голови правління

10. Вибори членів правління.

11. Вибори ревізійної комісії

12. Різне.

По Першому харчування слухали:

Голова правління Іванова І.А., дільниця № 66 (або будь-який член СНТ) запропонувала в Властивості кандидатуру секретаря зборів Караваєву І.М.

Голосувало 160

Проти-

По-

Утримано

Прийнято (Рішення) або (затверджений) одностайно (більшістю голосів)

Петрова ІВ. Дільниця № 55, запропонувала вібрато головою ОС Мусатову М.Б.

,,,,,,,,,,

Голосувало 160

Проти-

По-

Утримано-

Прийнято одностайно (більшістю голосів)

З іншого питання слухали:

(Загально списком), (зачітуемо № ділянки, ПІБ, підстава права, чиї є заперечення, голосуємо загально переліком)

Затвердження кол-во присутности членів, що включають нових.

Голосувало 160

Проти-

По-

Утримано-

Прийнято одностайно (більшістю голосів

По третьому харчування слухали:

Голова зборів запропонував Затвердити Подальший порядку денного.

Заперечення є?

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Голосувало 165

Проти-

По-

Утримано-

Прийнято одностайно (більшістю голосів

По четвертому харчування слухали:

Голова зборів запропонував Подальший Затвердити Подальший перелік лічільноі комісії (приготувати завчасно)

Заперечення, Пропозиції є?

І т. д.

Для того, щоб пав скластися протокол ОС, ЗП, необхідно запісуваті на диктофон або камеру.

бруківка своїми руками

Джерело: gradostroitel.com.ua