Раціонально побудований алгоритм задачі

Раціонально побудований алгоритм задачі повинен задовольняти умовам найкращої реалізації його засобами обчислювальної техніки. Найбільш раціональним вважається алгоритм, що вимагає для свого виконання найменшого часу і найбільш простої структури обчислення. Якість алгоритму задачі залежить від точності її математичного опису та визначення всіх кількісних характеристик. Якість оцінюється з точки зору їх еквівалентності умов і цільової функції задачі. Математичні моделі вибору оптимального планового рішення складаються з цільової функції (критерію оптимальності) і системи обмежень. За допомогою цільової функції – критерію оптимальності – той чи інший стан оцінюється як оптимальне.

Система обмежень є математичною записом умов, в рамках яких проводиться вибір рішень. Будь-яке з можливих рішень, що задовольняють цим умовам, називається допустимим планом, а той допустимий план, у якого цільова функція екстремальна за величиною (тобто максимальна або мінімальна), є оптимальним планом. Явища і процеси звичайно поділяються на формалiзуються, і формалізації. Такий поділ залежить від ступеня адекватності (відповідності), яка вимагається від їх кількісного опису, від рівня накопичених знань і тому є умовним і непостійним. Формалізована схема виробничого процесу являє собою строго формальне його опис, що завершується обгрунтованої і чіткої математичної формулюванням завдання.

Для складання формалізованої схеми виробничого процесу: встановлюється система параметрів, що визначають даний виробничий процес; вибираються показники даного виробничого процесу; визначається сукупність всіх початкових ((Вихідних) даних. Така формалізована схема дозволяє безпосередньо перейти до математичної моделі процесу (задачі). Якщо складена математична модель завдання, то завдання формалізована. Область задач, доступних для Форматизация, постійно розширюється, поряд з цим виникають нові проблеми, що підлягають формалізації.

11 липня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru