Розосередження функцій постачання

Розосередження функцій постачання по багатьом підрозділам міністерства нерідко призводить до неув'язка в плануванні та здійсненні комплектних поставок матеріалів на об'єкти, що будуються. У зв'язку з цим у ряді міністерств, а також в Главстроя виникла нова більш досконала форма управління матеріальним забезпеченням-трести комплектації «Будкомплект». Трест «Будкомплект», діючи на основі господарського розрахунку, складається на самостійному балансі, має закріплені за ним основні й оборотні кошти і є юридичною особою. Головною особливістю в діяльності тресту є те, що він виступає в якості єдиного покупця продукції всіх промислових підприємств будіндустрії міністерства або главку і одночасно в якості єдиного постачальника цієї продукції (збірні залізобетонні, металеві, дерев'яні конструкції, вироби) всім будівельно-монтажним організаціям – споживачам. До цієї продукції належать усі будівельні та оздоблювальні матеріали, в тому числі дверна фурнітура AGB, двері, одвірки, віконні рами і т.д. Трест укладає договори і здійснює централізовано розрахунки за постачання матеріальних ресурсів з постачальниками і споживачами.

У складі тресту «Будкомплект» можуть бути створені виробничі підрозділи (комбінати, заводи, цехи, дільниці) по централізованій переробці матеріалів у напівфабрикати і вироби. В умовах розосередженого будівництва створюються терри-торіальние комплектувальні бази для обслуговування групи трестів, домобудівних комбінатів, промислових підприємств. У центральному апараті тресту «Будкомплект» організовуються відділи (або групи) комплектації:
– збірними залізобетонними конструкціями і виробами;
– металоконструкціями, металовиробами, трубами;
– виробами деревообробки;
– місцевими будівельними матеріалами;
– обладнанням, запасними частинами, інструментом;
транспортно-диспетчерський і ін

З організацією тресту комплектації функції Управління матеріально-технічного постачання республіканських міністерств (Главстроя) різко скорочуються і зазнають істотних змін. Надалі головна функція управління – розробка матеріальних балансів – може бути передана тресту комплектації, який у цьому випадку стане єдиним органом управління матеріальним забезпеченням. В обласних управліннях будівництва і в будівельних комбінатах матеріально-технічне постачання здійснюється управліннями або конторами технологічної комплектації КТК, які є сполучною ланкою між вищими органами забезпечення (УМТС) і трестом Контори комплектації планують забезпечення будівельних організацій, реалізують фонди і ліміти. Деякі контори технологічної комплектації взяли на себе комплектацію збірними конструкціями з обласних заводів, організують внутрішньообласні та міжобласні поставки матеріалів будівельним організаціям і промисловим підприємствам.

18 червня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru