Розрахункове число машино-місць в споруджуваних автостоянках

Розрахункове число машино-місць на стоянках біля окремих громадських будинків і споруд масового відвідування представлено у Тимчасових вказівках щодо розміщення стоянок. Норми передбачають необхідне число машино-місць для першої черги будівництва і на розрахунковий строк у досить великому діапазоні. Так що вміле використання норм вимагає додаткової інформації про ступінь потреби в автостоянках в конкретному місті, рівні автомобілізації і інших чинниках, що впливають на інтенсивність використання автомобіля.

У центральній частині міста слід створювати єдину мережу споруд для розміщення автомобілів, яка практично обслуговує групу установ. Ця обставина ще більше ускладнює використання пропонованих норм. Найбільш простий і точний метод визначення необхідної місткості стоянок в існуючих містах – це вихідна інформація про. Потреби машино-місць в даний час, яку неважко отримати шляхом безпосередніх спостережень, які можуть бути безперервними або періодичними. При наявності достатнього числа спостерігачів проводяться безперервні спостереження: протягом дня (або доби) фіксується час прибуття і відправлення автомобілів. Можна також додатково проводити і опитування прибулих про мету поїздки, місце відправлення і т. п. Безперервні спостереження, особливо якщо вони велися тривалий час, дають повну картину функціонування автостоянки протягом дня, тижня. Однак з огляду на те що прибував на стоянку потік транспортних одиниць є імовірнісним процесом, абсолютно точні дані спостереження не можуть дати, особливо на стоянках з порівняно невеликою оборотністю.

Найменшою трудомісткістю відрізняються Періодичні спостереження, за допомогою яких фіксується число стоять автомобілів через деякий проміжок часу або один раз в передбачуваний час найбільшого накопичення транспорту на стоянці. Таким методом майже неможливо визначити тривалість паркірованія, а екстремальні значення навантаження важко встановити.

9 квітня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru