Розрахункові параметри потоку

Параметри потоку виражають його тимчасові, організаційні та просторові характеристики і дозволяють визначити залежності між ними. До тимчасових параметрах потоку відносяться: загальна тривалість Т0 робіт по потоку в цілому; сумарна тривалість виконання бригадами потоку всіх робіт на одній захватці; сумарна тривалість робіт кожної окремої бригади на всіх захватках; ритм роботи бригади; організаційні перерви між роботами суміжних бригад на одній і тій ж захватці; технологічні перерви між роботами суміжних бригад на одній і тій же захватці; ритм (крок) потоку – час виконання на одній захватки всіх технологічно і організаційно-нерасчленіми операцій і робіт, що утворюють приватний або спеціалізований потік і виконуваних однією бригадою (ланкою). До організаційних параметрах потоку відносяться: кількість окремих процесів, на яке розбивається весь виробничий процес будівництва об'єкта; кількість бригад, що беруть участь в потоці і працюють у першу зміну; кількість паралельних потоків Р в межах об'єкта, комплексу.

До просторових параметрах відноситься загальна кількість захваток. Розрахункові формули потоку отримують виходячи з наступних припущень: роботу на кожній наступній захватці починають з інтервалом, рівним кроку потоку; на одній захватки може працювати тільки одна бригада (ланка) або кілька бригад з однаковим ритмом; розмір кожної захватки залишається незмінним для всіх видів робіт, виконуваних на захватках; після виконання всього комплексу робіт на одній захватки, роботи на кожній з наступних захватках закінчують не пізніше ніж через інтервал, рівний кроку потоку. Ці припущення поз воля-ють розрахувати параметри для найбільш простих видів потоку: одно-і кратнорітмічних.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru