Розрахунок кількості автотранспортних засобів. Елітна румунські меблі

На стадії ПОС розрахунок виконують за нормативними показниками для визначення потреби в транспортних засобах на 1 млн. руб. кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт на рік. В норматив потреби входять усі види автомашин і враховується сумарна потреба в автотранспортних засобах незалежно від підпорядкованості парку машин. При розрахунках необхідно вводити поправочний коефіцієнт для приведення кошторисної вартості місця будівництва до умов 1-го територіального поясу, на який орієнтований нормативний джерело. За таблицями нормативів визначається потреба в автомобільних причепах, гусеничних тракторах і причепах до них, а також в залізничному рухомому складі для нормальної та вузької колії. На стадії ППР потреба в засобах транспорту визначають у такому порядку: виявляють потреби у перевезеннях, складають схеми вантажопотоків; розраховують вантажообіг за календарними періодами робіт (зміну, добу, тиждень, місяць і т. д.); підбирають види транспортних засобів; визначають продуктивність транспортної одиниці; розраховують потребу в транспортних засобах за видами і складають транспортний (монтажно-транспортний) графік або заявку на транспорт.

Робота транспорту на будівництві характеризується обсягом перевезень і вантажообігом. Обсяг перевезень – це кількість вантажу, що підлягає перевезенню, в тоннах за одиницю часу. Вантажообіг-обсяг транспортної роботи в тонно-кілометрах (т-км) за одиницю часу. Вантажопотік – частина вантажообігу в певному напрямку. Для розрахунку вантажопотоків виконують схеми і таблиці, які складають за кожним видом вантажів з урахуванням кількості, напрямки, відстані перевезення та типу транспортного засобу. Вихідними даними служать календарні плани постачання будівництва. За даними про вантажообігу і грузопотоках розробляють варіанти раціонального використання виду транспорту. Розрізняють зовнішні і внутріпостроечние вантажопотоки. До зовнішніх вантажопотоків відносять вантажі, що надходять по автомобільним, залізничним і водним шляхам загального користування. Зовнішні перевезення здійснюють, як правило, в централізованому порядку за договорами з транспортними організаціями. До внутріпостроенним вантажопотоків відносять вантажі, що надходять з проміжних складів на дільничні, приоб'єктні або безпосередньо до місця виробництва робіт, перевезення грунту при вертикальному плануванні та розробці котлованів, а також господарсько-побутові перевезення.

Додаткова інформація: ніщо краще не підкреслить елегантність інтер'єру і високий смак господаря, як вишукана елітна дерев'яні меблі, бездоганна якість виконання якої ось уже довгі роки робить її однією з найпопулярніших. Надійна елітна румунські меблі відрізняється високим стилем, міцністю і художнім виконанням, такі меблі виготовляється за ексклюзивними проектами.

13 липня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru