Розрахунок обсягів будівництва тимчасових будівель

Проектування будівництва тимчасових будівель виробляють у складі ПОБ та ПВР в наступному порядку: визначають необхідний обсяг тимчасового будівництва за роками з урахуванням призначення будівель; виявляють можливість і доцільність використання для потреб будівництва існуючих та випереджальне; зведення проектованих будівель; визначають обсяг і набір тимчасових будівель, що підлягають спорудженню по роках будівництва; при проектуванні будгенплану в складі ПОБ визначають схему розміщення тимчасових будівель і способи забезпечення електроенергією, водою і т. п.; при проектуванні будгенплану в складі ППР уточнюють набір і розташування будівель, виробляють їх прив'язку, уточнюють способи підключення до комунікацій.

Обсяги тимчасового будівництва розраховують окремо для визначення потреби в адміністративних і санітарно-побутових будівлях, що зводяться безпосередньо на будівельному майданчику і житлову площу селища. Потреба будівництва в адміністративних і санітарно-побутових будинках визначають з розрахункової чисельності персоналу. Число працівників визначають на стадії ПОС через вироблення або за укрупненими показниками, а на стадії ППР виходячи з календарних планів та графіків руху робочої сили. Питома вага різних категорій працюючих (робітників, ІТРУ службовців, МОП, охорони) приймають в залежності від показників конкретної будівельної галузі. Для орієнтовних розрахунків можна користуватися наступними даними: робітники 85%, ІТП і службовці 12%, МОП та охорона 3%, в тому числі в першу зміну робочих 70%, інші категорії 80%.

Розрахунок площ санітарно-побутових приміщень виробляють по етапах будівництва з урахуванням динаміки руху робочої сили на кожному етапі. Комплекс приміщень повинен бути розрахований на всіх робітників, зайнятих у будівництві, включаючи спецподрядние і налагоджувальні організації. Площі побутових приміщень приймаються за розрахунковим нормам. Слід мати на увазі, що норми регламентують мінімальну потребу в площі. При переході від розрахункових показників до вибору конкретних проектів тимчасових приміщень можуть бути виявлені значні розбіжності в бік завищення площ, особливо в будівлях пересувного типу і одиночних контейнерах. У цьому випадку остаточне рішення приймають у відповідності з паспортними даними реальних проектів. Житлові селища для будівельників будуються в неосвоєних або малоосвоєних місцях, де неможливо забезпечення в необхідному обсязі кадрами за рахунок місцевого населення. У цих випадках вчасне будівництво житла і підприємств комунально-побутового і культурного обслуговування є вирішальним фактором, що визначає темпи та терміни будівництва. Обсяги житлового будівництва встановлюють на основі розрахунку кількості працюючих та інших категорій жителів селища. Великою мобільністю володіють пересувні селища на базі автофургонів і залізничних вагонів, що використовуються в пересувних механізованих колонах і мостопоездамі.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru