Розрахунок зачепила в промисловому будівництві

Розрахунок зачепила в промисловому будівництві представляє значно більші труднощі, ніж в житловому і культурно-побутовому будівництві, зважаючи на складність структури і неможливості знаходження обмеженого числа групуються ознак для визначення величини зачепила по площі чи обсягу будівель. Разом з тим обсяг зачепила в промисловому будівництві представляє показник, що відображає найважливішу економічну категорію-стан незавершеного будівництва і тому повинен бути розрахований строго відповідно до встановлених нормативів. Для будівництва підприємств і пускових комплексів, а також для будівельних організацій зачепив визначається за СН 384-75. Для капітального будівництва по галузях промисловості і народного господарства планується рівень незавершеного виробництва по СН 411-76.

Доробок в промисловому будівництві визначають по потужності, капітальних вкладеннях і обсягами будівельно-монтажних робіт. Він може бути визначений як обсяг робіт (по потужності підприємства або в грошовому вираженні), який повинен бути виконаний до початку планованого періоду для забезпечення введення об'єкта або його частини в установлений строк. Величину зачепила по потужності визначають як суму проектних потужностей підприємств (пускових комплексів, черг, цехів, технологічних ліній і т. п.), що підлягають будівництву в плановому періоді для забезпечення введення потужностей в подальшому плановому періоді. Розмір заділу на кінець планового періоду залежить від встановленої тривалості будівництва і термінів введення потужностей в експлуатацію. Величину зачепила у вартісному вираженні визначають як суму обсягів будівельно-монтажних робіт, що підлягають виконанню на кінець року, і вартості устаткування, яке повинне знаходитися в монтажі за станом на кінець поточного року, т. е, за сумою капітальних вкладень.

Для окремих підприємств, їх черг та пускових комплексів в якості показника приймають обсяги капітальних вкладень (у%), які підлягають виконанню на кінець планового періоду по відношенню до повної кошторисної вартості підприємства (черги, комплексу). Показником може служити також відношення (у%) вартості введених в дію основних фондів до повної кошторисної вартості підприємства. Різниця між капітальними вкладеннями, які витрачені на будівництво даного підприємства, і вартістю введених основних фондів становить будівельний заділ. В основі розрахунків нормативних показників зачепила по окремим підприємствам лежать календарні плани будівництва, складені з дотриманням встановлених норм тривалості будівництва з можливим коректуванням у бік скорочення. Величину зачепила (в кошторисних цінах) для будівництва окремого підприємства встановлюють на кінець кожного року за формулою з наступними показниками: показник готовності підприємства – відношення здійснених капітальних вкладень з початку будівництва до кінця даного року до повної кошторисної вартості підприємства; показник проміжного введення в дію основних фондів ; відношення кошторисної вартості введених в дію основних фондів до повної кошторисної вартості підприємства; повна вартість підприємства. В МІУ ім. С. Орджонікідзе розроблена методика, алгоритм і програма розрахунку зачепила в галузевому масштабі на ЕОМ «Мінськ-22». Програма дозволяє послідовно розрахувати показники заділу для групи підприємств, підгалузі і галузі в цілому.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru