Розробка календарних планів будівництва

Тут розглядається розробка календарних планів будівництва і робіт, що виконуються в підготовчий період. У складі ПОС календарне планування починається з розробки календарного плану будівництва. Календарний план будівництва на основі загальної організаційно-технологічної схеми встановлює черговість і терміни будівництва основних і допоміжних будівель і споруд, пускових комплексів і робіт підготовчого періоду з розподілом капітальних вкладень і обсягів будівельно-монтажних робіт по етапах будівництва і за часом. Календарні плани будівництва, планують роботи в укрупненому вигляді – по окремих об'єктах. Обсяги робіт характеризуються кошторисною вартістю БМР або капвкладень (у вигляді дробу: в чисельнику – капвкладення, а в знаменнику – обсяги БМР). Для багаторічного будівництва обсяги робіт показують по роках, а при терміні менше 2 років – по кварталах.

Довідники укрупнених показників кошторисної вартості і витрати ресурсів на будівництво будівель і споруд (СУПСС) та укрупнені кошторисні норми на конструкції та види робіт. Розрахункові нормативи для складання проектів організації будівництва. За даними календарного плану будівництва будують графіки потреби в робочих кадрах, матеріальних ресурсах, основних машинах і транспорті. Обсяги БМР і потреба в конструкціях, деталях, напівфабрикатах і основних матеріалах визначають за даними типових проектів, проектів-аналогів або за діючими довідникам і розрахунковим нормативам для складання ПОС. Укрупненим показником в цих нормативах прийнятий 1 млн. руб. кошторисної вартості БМР або фізичні показники (на 100 кв.м площі, 1000 куб.м об'єму і т. п.). Потреба в робітничих кадрах визначають за планованої виробленні в грошовому вираженні. Необхідна кількість основних механізмів встановлюють по тим же розрахунковим нормативам або виходячи з розрахункових обсягів-робіт і встановлених щорічних норм виробітку.

Календарний план робіт, що виконуються в підготовчий період, є наступним етапом календарного планування. Необхідність дотримання такої черговості у складанні графіків пояснюється тим, що склад робіт підготовчого періоду і особливо його обсяги залежать від послідовності будівництва комплексу та його черг, прийнятої в календарному плані. Методика розробки цього плану і вихідні дані аналогічні прийнятим для календарного плану будівництва. Склад робіт підготовчого періоду в загальному вигляді був приведений в попередньому параграфі.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru

MAXCACHE: 0.47MB/0.00442 sec