Розвиток низового госпрозрахунку

Новим щаблем у розвитку низового госпрозрахунку в будівельному виробництві з'явився бригадний госпрозрахунок, або бригадний підряд, вперше розроблений в Управлінні Зеленоградстрой Главмосстроя і впроваджений в госпрозрахунковій комплексною бригадою кінцевої продукції Н. А. Злобіна, нині Героя Соціалістичної праці, депутата, лауреата Державної премії. Сутність бригадного госпрозрахунку полягає в тому, що бригада, що виконує основні будівельно-монтажні роботи за договором з будівельним управлінням, бере на себе зобов'язання побудувати будівлю за заздалегідь визначеною розрахунковою вартістю. Бригада забезпечує фронт робіт усім суміжникам і приймає у них виконані роботи, розраховуючись з ними за кошторисною вартістю після завершення робіт. Обсяг і терміни робіт визначаються планом і графіком.

Колектив бригади несе повну відповідальність за якість робіт, переробки, які виникли з їх вини, за збереження і витрачання матеріальних ресурсів. Щомісяця бригада отримує заробітну плату за прямими відрядними розцінками без нарахувань премій. Після введення об'єкта в експлуатацію проводиться розрахунок за акордно завданням з виплатою премій за скорочення нормативного часу і якість робіт (з фонду заробітної плати), за введення в дію об'єкту (з коштів замовника), за досягнуту економію – до 40% різниці між розрахунковою вартістю робіт , виконаних бригадою, і фактичної їх собівартістю.

Нова система внесла корінні зміни в положення бригади в системі будівельного виробництва. Бригадний госпрозрахунок створив умови, за яких для досягнення особистих і колективних (бригадних) цілей робітники повинні докладати максимальних зусиль і ініціативу, вносячи тим самим внесок у підвищення ефективності суспільного виробництва. Система одночасно виховує у робітника почуття господаря, благотворно впливає на розвиток творчої ініціативи та соціалістичного змагання, відкриває нові можливості для підвищення соціальної активності.

Організація бригадного підряду вимагає якісно нового підходу до організації виробництва – більш ретельної підготовки виробництва, чіткого планування, суворого дотримання графіків забезпечення всіма необхідними ресурсами. Переведення бригади Н. А. Злобіна на нову форму госпрозрахунку забезпечив різке поліпшення всіх показників: так, на одному з перших будинків тривалість будівництва була скорочена до 155 діб. проти нормативного терміну 235 дн., витрати праці зменшилися на 33%, а середня денна заробітна плата склала 7 руб. без премії та 11,2 руб. з премією, понадпланова прибуток склав 13 тис. руб.

11 липня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru