Сертифікація інструменту

Сертифікація інструменту

Згідно з російським законодавством при випуску у відозву на території країни, деякі види металорізального, дереворізального, слюсарно-монтажного і затискного інструменту повинні бути сертифіковані на відповідність вимогам безпеки. До таких інструментів належать, наприклад, різні види фрез, свердла, дискові пилки, слюсарні молотки і слюсарно-монтажні викрутки, різці, лещата, кернери та ін

Список виробів, що підлягають обов'язковій сертифікації, з зазначенням їх кодів за ЄДРПОУ продукції (ОКП), наводиться в спеціальній номенклатурі, яка складена Урядом Росії і часто переглядається і доповнюється членами уряду. Якщо продукція потрапляє в позначений перелік, для випуску її в відозву в нашій країні необхідно оформити обов'язковий сертифікат відповідності. Якщо ж продукція до переліку не потрапляє, її виробник чи продавець може звернутися до органу з сертифікації та сертифікувати продукцію добровільно, в такому випадку йому буде виданий добровольчий сертифікат відповідності. У деяких випадках представники митниці або організації-замовника можуть попросити надати їм «відмовний» лист на продукцію. «Відмовні» лист являє собою документ, який підтверджує, що даний вид виробів не підлягає обов'язковій сертифікації.

Обов'язкова сертифікація повинна проводитися на відповідність вимогам технічних регламентів, або, до прийняття потрібного техрегламенту, на відповідність іншим документам, що встановлюють вимоги до безпеки продукції. Добровільно можна підтвердити будь-які позначені заявником властивості. При добровольчої сертифікації може підтверджуватися відповідність продукції пт контракту.

Сертифікат відповідності може стати в нагоді також для отримання деяких дозвільних документів. Наприклад, дозволу на застосування, яке видає Федеральна служба з екологічного, технологічного і атомного нагляду (Ростехнагляд). Для отримання такого дозволу потрібні сертифікати відповідності, у тому числі і на складові частини пристроїв та обладнання.

У Росії працює державна система сертифікації – Система сертифікації ГОСТ Р, неодмінна доказ відповідності може проводитися виключно у цій системі. У деяких випадках специфічність виробництва і використання продукції вимагає дотримання особливих умов, які не є необхідними для сертифікації інших видів виробів. У таких випадках створюються системи сертифікації однорідної продукції, правила яких поширюються на декілька видів продукції, об'єднаних за будь-яким загальним ознаками. До таких особливим підсистемам відноситься і Система сертифікації металорізального, дереворізального і слюсарно-монтажного інструменту (Система).

У Систему заходить Державний орган з сертифікації, Центральний орган з сертифікації інструменту, акредитовані в Системі органи з сертифікації, випробувальні лабораторії та центри, також заявники на проведення сертифікації.

Процедура сертифікації інструменту включає кілька кроків. Спочатку заявник повинен правильно вибрати орган з сертифікації. В область акредитації органу повинні заходити всі види інструменту, що підлягає сертифікації. У обраний орган з сертифікації подається заявка, складена за формою, прийнятою в Системі ГОСТ Р. Якщо потрібно провести сертифікацію на серійне створення декількох видів продукції і кількох її видів і типорозмірів, але для кожного виду повинні бути подана окрема заявка, в якій вказуються всі виконання і типорозміри інструмента, що підлягають сертифікації. Якщо сертифікується партія інструментів різних видів, то може бути подана спільна заявка на всі види, а в додатку вказуються виконання та типорозміри.

Для того щоб орган з сертифікації міг прийняти рішення за заявкою, заявнику необхідно надати співробітникам органу ряд додаткових відомостей і документів, список яких знаходиться в залежності від різних причин. Для сертифікації продукції, що випускається серійно, органу з сертифікації буде потрібно коротка характеристика виробництва для кожного виду продукції, копії сертифікатів на створення або систему властивості, також копії чинного зареєстрованого товарного знака, протоколів випробувань інструменту при їх наявності, акта перевірки дотримання вимог метрології та еталонів, якщо ці тести проводилися не раніше, ніж за 6 місяців до сертифікації. Крім того, заявник повинен сказати відомості про обсяг випуску продукції кожного виду й типорозміру за останній рік та про передбачувані обсяги випуску на 2 роки або на термін, що дорівнює терміну дії сертифіката. Також органу з сертифікації знадобляться технічні умови (ТУ), за якими робиться сертифікується інструмент, робиться не по ГОСТ.

Якщо виробнику необхідно сертифікувати вироблену раніше партію інструменту, яка знаходиться у нього на складі, то орган з сертифікації придасться інформація про передбачувані терміни реалізації цієї партії і завірена директором і головним бухгалтером довідка, в якій вказані види, типорозміри і обсяги і термін виробництва сертифікуються виробів. Також потрібно додати до заяви ТУ, за якими був зроблений інструмент та копії зареєстрованого товарного знака та останнього акту перевірки дотримання вимог еталонів і метрології, проведеної органом Ростехрегулірованія.

У разі, коли заявку подає, а не виробник торговець, йому необхідно сказати органу з сертифікації про передбачувані терміни реалізації партії, надати сертифікат походження сертифікується партії інструменту та копію документа, що підтверджує факт придбання даної продукції із зазначенням її видів, типажу і кількості по кожному виду . Крім цього для ідентифікації партії необхідно нормативна або інша документація, якщо вироби виготовлені не за ГОСТ.

При сертифікації партії інструменту, імпортованого з-за кордону, також стане в нагоді надати ряд додаткових матеріалів і відомостей, таких як сертифікат походження, сертифікат властивості, виданий в країні-експортері, сертифікат на систему властивості, специфікація із зазначенням коду ТН ЗЕД. Для продукції, що знаходиться на митниці, потрібна копія товаросупровідного інструменту. Для імпортованої продукції необхідно надати також копію договору, на підставі якого ввозиться інструмент і техно документацію, за якою він зроблений, або проспекти та описи, потрібні для ідентифікації продукції та визначення документів, за якими зроблена сертифікується.

Подальший крок сертифікації – відбір зразків його проводить орган з сертифікації або випробувальна лабораторія. Кількість відбираються для випробувань зразків знаходиться в залежності від обсягу виробництва чи партії, кількості видів і типів інструменту, від вдачі сертифікації та обсягу контрольованих характеристик, це кількість визначається співробітниками органу з сертифікації. Якщо сертифікується серійна продукція, то відбір проб проводять, зазвичай, у процесі аналізу виробництва.

Відібрані зразки неодмінно ідентифікуються належним чином. Вони зобов'язані мати ті ж конструкцію, технічні властивості, склад і технологію виробництва, і продукція, створена для споживача.

Ідентифіковано еталони направляються в випробувальні лабораторії для проведення сертифікаційних випробувань. Вибрана лабораторія зобов'язана мати область акредитації, що включає сертіфіціруемие інструменти і бути незалежної. У деяких випадках допускається проводити тести в лабораторіях, акредитованих на компетентність, але не акредитованих на незалежність. За результатами випробувань складається протокол випробувань, який потім направляється до органу з сертифікації, а його копії – заявнику. Еталони, що пройшли сертифікаційні тести зберігаються протягом строку дії сертифіката. При обов'язкової сертифікації, не витримали тести еталони списуються через рік.

Якщо схемою сертифікації передбачається аналіз стану виробництва, то він проводиться після закінчення випробувань зразків продукції органом з сертифікації. Мета цієї перевірки – доказ властивості інструменту і виробництва. Оцінка виробництва може проводитися методом аналізу виробництва чи сертифікації системи якості виробника, або атестації виробництва належними органами. Зазвичай, проводиться аналіз стану виробництва, за його результатами складають протокол, потрібний органу з сертифікації для прийняття рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката відповідності.

Потім орган з сертифікації аналізує документи, надані заявником, протоколи випробувань, аналізу стану виробництва (сертифікат на систему властивості, атестат виробництва), ідентифікації. На підставі цих матеріалів робиться висновок про можливість чи неможливість видачі замовнику сертифіката. Орган з сертифікації видає заявнику сертифікат відповідності, оформлений за прийнятими в Системі ГОСТ Р правилами на спеціальному бланку.

Якщо інструмент вдало пройшов сертифікацію, то його маркують знаком відповідності. У знаку відповідності вказується код органу з сертифікації Орган з сертифікації радить виробнику більш відповідний метод нанесення цього знака залежно від виду продукції і видає на базі сертифіката ліцензію на застосування знака відповідності. Ліцензія видається на той же термін, що і сертифікат відповідності.

Потім, протягом терміну дії сертифіката відповідності, орган з сертифікації проводить інспекційний контроль, якщо це передбачено схемою сертифікації. Інспекційний контроль представляє собою повторювані перевірки, що проводяться з метою посвідчення того факту, що продукція як і раніше відповідає всім вимогам, підтвердженим при її сертифікації, а створення як і раніше розмірено і здатне забезпечити випуск безпечної продукції відповідної властивості. У разі виявлення невідповідностей при проведенні інспекційного контролю, орган з сертифікації має право скасувати дію сертифіката або зупинити його дію і призначити коригувальні заходи, після виконання яких приймається рішення про відновлення або скасування дії сертифіката відповідності.

Джерело: gradostroitel.com.ua