Схема зміни теплопровідності

Схема зміни коефіцієнта теплопровідності може не відповідати поведінці реальних теплозахисних матеріалів. Це пов'язано не тільки з тим, що при високих температурах частина компонент теплозахисного матеріалу може переходити з аморфного стану в кристалічний, що, як зазначалося, абсолютно змінює не тільки характер залежності від температури, але і саму величину коефіцієнта теплопровідності. Практично вирішальною обставиною виявляється розкладання при нагріванні частини первісної маси речовини та освіта додаткової пористості. Поява всередині покриття значних обсягів, заповнених газом, змінює механізм поширення тепла. Буде показано, що при температурах менше 1000 До збільшення пористості призводить до різкого зменшення коефіцієнта теплопровідності, тоді як при більш високих температурах наявність пористості в матеріалі є причиною багаторазового збільшення з температурою (за рахунок перенесення тепла випромінюванням). У результаті коефіцієнт теплопровідності типового теплозахисного матеріалу – склопластику не тільки сильно змінюється з температурою, але і є немонотонної функцією. У цих умовах застосовність оцінок, що використовують постійне значення теплофізичних властивостей, стає досить проблематичною.

З цією метою була виконана велика серія чисельних розрахунків по визначенню впливу змінності коефіцієнта теплопровідності на глибину прогрівання. Обмежимося спочатку випадком квазістаціонарного руйнування з постійною температурою зовнішньої поверхні і постійної (заданої) швидкістю руйнування. Розглянемо деякі можливі залежності коефіцієнта теплопровідності від температури. Ясно, що при таких значних розбіжностях як в характері зміни, так і в абсолютній величині коефіцієнта теплопровідності можна очікувати великих відмінностей у глибині прогріву. Перш за все потрібно підкреслити, що заміна чинного постійним (початковим) значенням приводила в даних розрахунках до відхилень у результатах розрахунку глибини прогріву до 5 разів. Це вказує на важливість врахування змінності коефіцієнта теплопровідності високотемпературних теплозахисних покриттів.

11 липня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru