Схеми розвитку і розміщення матеріально-технічної бази будівництва

Характерні риси планування розвитку матеріально-технічної бази будівництва – це випереджаючі темпи зростання потужності бази в порівнянні з ростом обсягів будівельно-монтажних робіт, а також переважний розвиток промисловості збірних конструкцій і деталей та інших виробництв, що підвищують індустріальний рівень будівельного виробництва. Основні положення по проектуванню мережі підприємств будівельної індустрії містяться в «Інструкції щодо складання схем розвитку і розміщення матеріально-технічної бази будівництва». Схема розвитку та розміщення матеріально-технічної бази будівництва складається для раціонального планування капітальних вкладень у створення бази і складається з ряду розділів.

Коротка економічна і географічна характеристика району включає дані про площі, адміністративний поділ, чисельність і розміщення населення, природних умов і кліматі, довідку про розвиток економіки і транспорту району та його господарських зв'язках. Розділ ілюструється схемами: ситуаційної, розміщення джерел сировини, транспортної та ін Аналіз стану бази будівництва містить відомості про сировинних ресурсах і характеристику потужностей підприємств н господарств промисловості будівельних матеріалів і будівельної індустрії. Докладені для цього розділу схеми служать для визначення потужності існуючої бази і можливості покриття зростання потреби за рахунок її реконструкції. Крім розрахункових маються також схеми розміщення будівельно-монтажних і промислових підприємств бази, транспортні і т. п. Розрахунок потреби в матеріально-технічних ресурсах містить дані про структуру обсягів будівельно-монтажних робіт і потрібних для їх виконання матеріалів, конструкцій, деталей, про будівельних машинах , обладнанні та засобах транспорту. Розрахунки виконують за укрупненими нормативами. На основні види матеріалів складаються баланси взаємозамінності ресурсів з порівняльною оцінкою їх економічної ефективності.

Зверніть увагу: в наші дні одним з найпрестижніших і затребуваних підлогових покриттів є паркет – це своєрідний показник гарного смаку і достатку господаря будинку. Зараз купити паркет високої якості можна навіть в інтернеті, причому в багатьох випадках вартість буде нижчою, ніж у звичайних магазинах.

11 червня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru