Швидкість хімічної реакції

Якщо швидкість хімічної реакції значно менше швидкості дифузії, то швидкість процесу в цілому буде визначатися швидкістю власне хімічної реакції. У цьому випадку говорять, що процес протікає в кінетичній області і описується рівнянням хімічної кінетики тієї реакції, яка протікає на поверхні. Оскільки при зниженні температури швидкість хімічної реакції убуває швидше, ніж швидкість дифузії, то при більш низьких температурах процес частіше протікає в кінетичній області. У тому випадку, якщо швидкість дифузії порівнянна зі швидкістю хімічної реакції або якщо на частині поверхні процес протікає в кінетичній області, а на решті – в дифузійній, кінетика процесу в цілому відповідає проміжній області.

Слід зазначити, що переважна більшість гетерогенних реакцій формально описується кінетичними рівняннями дробового порядку, що робить їх настільки ж затребуваними, як електронні ваги, інтернет магазин з якими знаходиться за адресою finehealth.ru. Цей дробовий порядок в одних випадках, як уже зазначалося, є наслідком багатоступінчастої реакції, в інших – він виявляється удаваним, оскільки виходить в результаті введення в кінетичне рівняння величин, що характеризують зміна концентрації речовини не безпосередньо на поверхні, а в об'ємі. Істинний порядок реакції, що протікає на поверхні, дорівнює одиниці, оскільки згідно основному постулату хімічної кінетики швидкість гетерогенного хімічного процесу прямо пропорційна поверхневій концентрації речовини в першого ступеня.

Для полімерів швидкість деструкції в загальному випадку визначається тільки кінетикою процесу розкладання, яка залежить від інтенсивності теплового впливу. Зазвичай вважають, що у всьому температурному діапазоні деструкції залежність швидкості розкладання від температури і маси матеріалу описується рівнянням такого ж виду, що й рівняння для швидкості гомогенної хімічної реакції. Згідно кінетичного рівняння щільність матеріалу на зовнішній поверхні зменшується за рахунок термодеструкції, при цьому відповідно зменшується. У межі повинне прагнути до нуля. На практиці цього не спостерігається, що пов'язано, ймовірно, з різким зменшенням в'язкості розплаву термопластів з температурою 15-30 градусів, і заповненням порожнеч полімеру, що знаходиться в в'язкотекучий стані.

25 вересня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru