Склад проекту з організації та планування будівництва

Проект в графічній частині виконується об'ємом в один-два стандартних листа, включаючи календарний план будівництва об'єкта, зведений календарний план (якщо в завданні кілька однотипних об'єктів), будгенплану, а також визначення кошторисної вартості та пояснювальну записку, викладену на 30-40 сторінках. У графічній частині – на плані і поперечному розрізі проектованої будівлі зображуються основні об'ємно-планувальні рішення з нанесенням монтажних схем, у тому числі позначається і установка паркану. У календарному графіку спорудження об'єкта вказуються послідовність суміщення і терміни виробництва окремих процесів і видів будівельно-монтажних робіт. У зведеному календарному графіку (циклограмме) повинні бути враховані, крім основних робіт, підготовчі, монтаж підземної частини будівлі, оздоблювальні та спеціальні роботи (сантехнічні і електротехнічні). В основу проектування має бути покладений потоковий метод організації будівництва і складені циклограми спеціалізованих потоків. У будівельному генеральному плані повинні бути відзначені місця розташування основних будівельних машин і вказані схеми їх руху (номери місць стоянки при монтажі основних будівельних конструкцій). У календарному плані повинні бути виділені підготовчі роботи і роботи з інженерної підготовки майданчика.

Пояснювальна записка повинна містити:
– коротку посилання на рішення партії і уряду з питань будівництва;
– характеристику конструктивних рішень будівель або споруд;
– номенклатуру і обсяги будівельно-монтажних робіт;
– дані про потреби в основних будівельних матеріалах, напівфабрикатах та виробах;
– техніко-економічне обгрунтування вибору методу виробництва робіт та короткий його опис;
– розрахунок потреби в робочій силі і основних будівельних машинах;
– зведений кошторис будівництва, складену на основі локальних кошторисно-фінансових розрахунків;
– підрахунки потреби в транспортних засобах, складських приміщеннях і обладнаних майданчиках для складування збірних конструкцій і деталей та ін, у воді для виробничих, господарських і протипожежних потреб і електроенергії;
– техніко-економічні показники; основні вказівки з охорони праці та протипожежних заходів.

10 квітня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru