Складання календарного плану будівництва об’єкта

Календарний план виконання робіт на об'єкті складається з двох частин: лівої – розрахункової і правої – графічної; звідси такі плани називають графіками. Графічна частина може бути лінійною (лінійний графік Ганта, циклограма) або мережевий. Перелік робіт заповнюється в технологічній послідовності виконання з угрупованням їх за видами і періодами робіт. При групуванні необхідно дотримуватися певних правил. Слід по можливості об'єднувати, укрупнювати роботи з тим, щоб графік був лаконічним і зручним для читання. У той же час укрупнення робіт має межу у вигляді двох обмежень: не можна об'єднувати роботи, що виконуються різними виконавцями (СУ, ділянками, бригадами або ланками), а в комплексі робіт, виконуваних одним виконавцем, необхідно виділити і показати окремо ту частину робіт, яка відкриває фронт для роботи наступної бригади. Так, загальнобудівельні роботи на житловому будинку веде одна комплексна бригада і, виходячи з цього, її роботу можна було б показати одним рядком. Але так як в спорудженні бере участь низка інших підрядників, то слід загальнобудівельні роботи розбити на такі комплекси, як монтаж конструкцій із зазначенням термінів виконання по поверхах, ярусах, захватках з тим, щоб показати, коли (після якого поверху, ярусу, захватки) можуть бути розпочаті сантехнічні та електромонтажні роботи. У свою чергу, закінчення певної частини спеціальних робіт дозволяє приступити до закладення отворів і підготовки під підлоги і т. д. Таким чином, укрупнення переліку робіт у графіку обмежена факторами технологічними – послідовністю процесів та організаційними – розподілом робіт за виконавцями. При цьому робота субпідрядних організацій планується менш докладно – відбивається лише їх ув'язка з роботою генпідрядника. Та між собою.

Обсяги робіт визначають за робочими кресленнями і кошторисами. Вибірка обсягів з кошторисів менш трудомістка, але так як в кошторисах немає членування обсягів по захватках, доводиться з окремих робіт користуватися безпосередньо робочими кресленнями та специфікаціями до них, контролюючи правильність розрахунків за кошторисами. Обсяги робіт слід виражати в одиницях, прийнятих в Єдиних нормах і розцінках. Обсяги спеціальних робіт визначають у вартісному вираженні (за кошторисом) у разі, коли їх трудомісткості розраховують по виробленню, а при використанні укрупнених показників-в відповідних їм вимірниках.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru