Скорочення термінів будівництва

Основним методом скорочення термінів будівництва об'єктів є поточно-паралельне і суміщене виконання будівельно-монтажних робіт. Роботи, не пов'язані між собою, повинні виконуватися паралельно і незалежно один від одного. При наявності технологічного зв'язку між роботами в межах загального фронту відповідно зміщуються ділянки їх виконання і роботи виконуються сумісно. При цьому необхідно враховувати правила охорони праці. Наприклад, при виконанні протягом дня на одній захватки монтажних і оздоблювальних робіт слід планувати в 1-у зміну оздоблювальні роботи, а в 2-у і 3-ю -. Монтаж конструкцій. При складанні графіка робіт на будівництво промислових об'єктів враховується черговість введення в експлуатацію окремих агрегатів, вузлів, технологічних ліній, пускових комплексів, а також секцій, блоків, будівель і споруд. Наприклад, при спорудженні ТЕЦ здаються в експлуатацію окремі блоки парових турбін, при будівництві мартенівських цехів – окремі печі і т. п. З урахуванням такого порядку здачі в експлуатацію встановлюється технологічна послідовність будівельно-монтажних робіт і робіт з монтажу обладнання.

При складанні графіка беруть до уваги бажаність рівномірного споживання основних ресурсів, насамперед – трудових. Рівномірна потреба в робочих за професіями забезпечується за рахунок послідовного і безперервно переходу робочих бригад з однієї ділянки роботи на іншу відповідно до принципів потокового будівництва. Вирівнювання потреби в робочих кадрах по об'єкту в цілому досягається шляхом перерозподілу строків початку та закінчення робіт. Але це вирівнювання є відносним і виконується тільки в межах раціональної технологічної послідовності виконання робіт.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru