Структура юридичних служб на підприємствах

Основними завданнями цих служб (відділів, бюро або юрисконсультів) є: дотримання соціалістичної законності в діяльності органу управління, активне залучення правових засобів для зміцнення ролі господарського розрахунку та підвищення економічних показників свого підприємства, захист прав та інтересів організації та громадян. Однак юридична служба в будівельних організаціях досі не зайняла належного місця. Не у всіх трестах мається юрисконсульт. Часто ця робота виконується за сумісництвом і обмежується консультацією з трудових конфліктів і перевіркою видаваних наказів. Юрисконсульт будь-якого підприємства, в тому числі будівельного управління (тресту), повинен перевіряти всі видавані накази, договори та інші документи правового характеру і візою подтвердать їх відповідність закону, давати консультації з правових питань, що виникають у діяльності органу управління та громадських організаціях.

Особливе значення має діяльність юридичної служби щодо зміцнення договірної дисципліни, неухильного відшкодуванню шкоди, заподіяної підприємству, в тому числі і керівництво претензійною роботою. Під керівництвом юрисконсульта або при його консультації працівники інших служб (УПТК, будівельної лабораторії, кошторисно-договірного відділу та ін) виконують роботу по складанню претензійного листа і обгрунтовує ці претензії матеріалів. Він же захищає інтереси свого підприємства при переговорах з контрагентом – адресатом претензії, а потім, у разі необхідності, – в арбітражі. Правовою основою відносин між замовником і підрядником служать «Правила про договори підряду на капітальне будівництво», між підрядниками – «Положення про взаємовідносини організацій – генпідрядників з субпідрядними організаціями», а обов'язки сторін у договорі поставки регулює «Положення про поставку продукції промислово-виробничого призначення» . Зміцнення юридичних відносин у будівництві, посилення ролі арбітражу та претензійної роботи підсилюють госпрозрахункові основи будівельного виробництва.

11 липня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru