Технічний проект крупної будівництва

Технічний проект крупної будівництва розробляють в кілька черг, термін будівництва кожній з яких за діючими нормами не повинен перевищувати 3-4 роки. Проектування таких підприємств починають зі складання схем генерального плану підприємства на його повний розвиток, а також з розробки основних проектних рішень, необхідних і достатніх для визначення за укрупненими показниками вартості будівництва. Ці документи є невід'ємною частиною технічного проекту на першу чергу будівництва. На наступні черги технічні проекти складаються і затверджуються окремо. Технічний проект на будівництво житлово-цивільних об'єктів складається з розділів: генплану та транспорту, будівельної частини, ПОС і кошторисів. Для громадських будинків із складним устаткуванням (театрів, їдалень, вузів і т. п.) розробляють також технологічну частину. До перелічених розділів проекту прикладають матеріали погоджень з усіма зацікавленими організаціями. Якщо в технічному проекті застосовані типові проекти, то в комплект документації включають їх перелік і прикладають паспорти цих проектів.

Технічний проект повинен бути узгоджений з генеральним підрядником, який може не погодитися із прийнятими конструктивними рішеннями зважаючи на їх недостатню індустріальне і будівельної технологічності, що викличе підвищення питомої ваги ручних робіт і зростання трудомісткості; через застосування конструкцій, не випускаються заводами будіндустрії, і т. д. Одночасно генпідрядник розглядає і погоджує кошторисну документацію. Експертиза та затвердження проектної документації. Узгодження розробленого технічного проекту проводиться генеральним проектувальником в частині джерел водо-, енерго-і газопостачання, спуску стічних вод та ін Після цього проект передається замовнику, який узгоджує з генпідрядником прийняті проектні рішення та кошторисну вартість будівництва і передає проект на експертизу та затвердження.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru