Техніко-економічна оцінка календарних планів

Для оцінки календарного плану існує система техніко-економічних показників, до складу яких, поряд із загальними для всіх видів будівництва, входять показники, що відображають специфіку тієї чи іншої будівлі або споруди, а також місцеві умови. Базою порівняння служать норми, встановлені завдання, аналогічний проект, а при розробці календарного плану в декількох варіантах – порівняння їх між собою. Основним показником для оцінки є результат зіставлення тривалості будівництва за розробленим календарним планом з діючими нормами. При цьому аналізується не лише загальна тривалість, але його складові: терміни підготовчих робіт, здавання під монтаж, тривалість монтажу та ін У житловому будівництві порівнюють окремо тривалості робіт нульового циклу і надземної частини. При скороченні тривалості будівництва розраховують суму економічного ефекту від дострокового введення об'єкта в експлуатацію.

Календарні плани характеризуються також показниками трудомісткості, загальною і питомою (в чол-дн на 1 кв.м корисної або житлової площі, на 1 куб.м будівлі, 1 кв.м дороги і т. п.). Показник трудомісткості служить для визначення виробітку робітника. Вироблення розраховується або шляхом ділення вартості БМР, що підлягають виконанню, на трудомісткість їх виконання і тоді показник має грошовий вираз (руб. на 1 люд.-дн), або поділом фізичних обсягів робіт на трудомісткість і тоді вироблення виходить в натуральному вираженні (1 кв. м площі, 1 куб.м конструкцій, 1 куб.м будівель і т. п. на 1 чол-дн або на 1 робітника в рік і ін.) Трудомісткість і вироблення, будучи інтегральними показниками, що узагальнюють, досить об'єктивно характеризують прогресивність закладених в плані методів виробництва робіт в цілому. Поряд з ними можуть застосовуватися ряд інших показників, що характеризують план в тому чи іншому приватному аспекті: коефіцієнт нерівномірності руху робочих кадрів; коефіцієнт змінності (відношення загальної кількості змін до кількості днів роботи за графіком); рівень механізації і рівень комплексної механізації, рівень механовооружеіності праці та рівень меха-новооруженності будівництва.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru