Техніко-економічна оцінка рішень

Техніко-економічна оцінка рішень, прийнятих у проектах організації будівництва і проектах виконання робіт До основних показників, що характеризують рівень проектування організації будівельних робіт, відносяться: тривалість будівництва, рівень механізації основних видів робіт, питомі витрати праці, машинного часу, енергетичних ресурсів і вартості робіт, віднесені до одиниці будівельної продукції (наприклад, трудомісткість в чол-дн на 1 кв.м площі будівлі, витрати електроенергії в кВт-год на 1 куб.м бетонної конструкції, середній денний виробіток в грошовому чи натуральному вираженні та ін.) Отримані техніко-економічні показники аналізують шляхом зіставлення з досягнутими показниками на аналогічних об'єктах з передовим вітчизняним і зарубіжним досвідом. У відповідності з загальними принципами проектування для складних розробок повинні виконуватися варіанти проектів виробництва будівельних робіт. Економічне порівняння здійснюють відповідно до принципів діючої Інструкції по визначенню економічної ефективності капітальних вкладень у будівництві (СН 423-71).

Варіанти ПОС оцінюють з урахуванням тривалості будівництва і вартості основних виробничих фондів будівельних організацій за наведеними витратами. Порівняння варіантів і економічну оцінку проводять за формулою з наступними показниками: величина економічного ефекту; тривалість зведення об'єкта за варіантом з більшою тривалістю будівництва; нормативний коефіцієнт ефективності в будівництві; середньорічна вартість основних виробничих фондів по роках будівництва, необхідних для здійснення будівництва по порівнюваним варіантів; ефект від скорочення умовно-постійних накладних витрат; ефект від дострокового введення в дію основних виробничих фондів споруджуваного підприємства; ефект від більш доцільного розподілу капітальних вкладень; додаткові витрати, пов'язані зі скороченням тривалості будівництва.

Ефект від скорочення умовно-постійних накладних витрат і від дострокового використання основних виробничих фондів вводиться в дію підприємства визначають за формулами. До умовно-постійних накладних витрат відносять адміністративно-господарські витрати, пов'язані з утриманням апарату управління, знос тимчасових нетитульних споруд і пристосувань і ін У середньому розмір умовно-постійних накладних витрат дорівнює 60% нормативної величини накладних витрат. Якщо порівнювані варіанти розрізняються за тривалістю будівництва, то додатково враховують ефект від впливу фактора часу.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru