Техноробочий проект

Місце для будівництва промислового підприємства затверджується міністерством при підготовці завдання на проектування, а для крупного (вартістю понад 5 млн. руб.) Й складного об'єкта – при затвердженні ТЕО. Розробка ТЕО ведеться за всіма намічуваним до проектування об'єктів промисловості, енергетики, транспорту, зв'язку, меліорації та водного господарства, великим складським баз і підприємствам сільськогосподарського виробництва, по великим будівлям і спорудам комунального господарства і побутового обслуговування, торгівлі та громадського харчування, спорту і охорони здоров'я, науки і освіти, унікальним житловим, адміністративним і іншим будівлям.

ТЕО є передпроектним документом. При наявності ТЕО проектування здійснюється, як правило, в одну стадію – техноробочий проект. Дві стадії допускаються для великих і складних комплексів *, у випадку застосування нової неосвоєною технології і устаткування, складних будівельних рішень і при особливо складних умовах здійснення будівництва. Орган, який затвердив ТЕО, приймає рішення про стадійність проектування. У завданні на складання ТЕО, яке замовник видає проектної організації, вказується: передбачуваний район; перелік майданчиків та об'єктів будівництва; докладні дані про споріднених підприємствах у даному та сусідніх районах, із зазначенням номенклатури випущеної ними продукції і її собівартості і завдання по зв'язках з ними в порядку кооперації; задані терміни будівництва за чергами і ряд інших необхідних вихідних даних.

ТЕО розробляються проектними і науково-дослідними організаціями в декількох варіантах і містять дані, що відображають розрахунки, пов'язані з діяльністю майбутнього підприємства (потужність і спеціалізація, баланс виробництва і споживання, зони збуту, запаси сировинних ресурсів, можливість задоволення енергетичними ресурсами і робочою силою, собівартість продукції ), можливості будівництва (наявність будівельної бази, вартість будівництва). До великих належать споруди, вартість яких дорівнює і вище встановленої списком Держплану СРСР і Держбуду СРСР для цієї категорії підприємств і споруд. Вартість будівництва при цьому в залежності від галузі народного господарства і промисловості від 5 млн. руб. до 100 млн. руб. (Будівництво газопроводів). До складних належать підприємства і споруди, в проектах яких вперше застосовується принципово нова технологія виробництва, не має аналогів, унікальне технологічне обладнання, нові будівельні конструкції, підприємства і споруди, здійснення будівництва яких намічається в особливо складних геологічних або гідрогеологічних умовах.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru