Територіальна закріпленість об’єкта будівництва

Територіальна закріпленість об'єкта будівництва обумовлює організацію всіх робочих місць на об'єкті та їх перебудову у міру зведення будівель і зміни періодів будівництва. На об'єкті для кожної робочої бригади необхідно організувати відповідний фронт роботи і робочі місця для окремих робітників, ланок, переміщати їх в ході виконання робіт, створюючи фронт для подальших процесів, здійснити перехід на новий об'єкт і там знову, з урахуванням місцевих умов, організувати роботу. Така динамічність істотно ускладнює проектування потоку в будівництві. Основною виробничою одиницею в потоковому будівництві є бригада робітників, що виконує приватні або комплексні процеси і переміщається в ході їх виконання в просторових межах об'єкта і з об'єкта на об'єкт. Ритмічність роботи бригад полягає в регулярному повторенні через рівні проміжки часу певного циклу будівельного виробництва та виконанні на кожній ділянці (об'єкті) приблизно рівного об'єму робіт.

В залежності від конкретних умов зведення об'єктів використовуються різні види організації робіт бригад: послідовна, паралельна, паралельно-послідовна. Послідовна організація робіт доцільна при будівництві великої кількості різнотипних об'єктів з різними технологією та обсягами робіт. Об'єкти групують за принципом однорідності об'ємно-планувальних і конструктивних рішень. Послідовну організацію робіт бригад здійснюють у межах таких груп об'єктів, а потім ці окремі групи пов'язуються в загальний потік. Таку організацію робіт бригад застосовують при вузькій технологічної спеціалізації будівельних організацій.

Паралельна організація роботи бригад ефективна при зведенні великої кількості однотипних об'єктів, рівності і кратності тривалості окремих видів робіт на об'єктах, здійсненні робіт комплексними і спеціалізованими бригадами. Вона забезпечує рівномірне завантаження робітників, повне використання будівельних машин і механізмів, високу продуктивність праці і скорочення термінів будівництва. Паралельно-послідовний організацію роботи бригад застосовують при будівництві комплексу будівель і споруд з нерівній і некратності тривалістю окремих видів робіт на різних об'єктах. При цьому застосування паралельної організації при виконанні одних видів робіт і послідовної-для інших дозволяє усунути перерви в роботі будівельних машин і робочих бригад.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru